Notícies

5 de novembre de 2019

S'incrementa el grau II en residència assistida

El preu de referència de la tarifa pública augmentarà un 5,8% en referència als anys 2018 i 2019, fins assolir els 1.749,06 €

La tarifa pública de residència assistida s'incrementarà un 5,8%, segons s'ha publicat a l'ORDRE TSF/194/2019, de 29 d'octubre, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes, de la cartera de serveis socials per a l'exercici 2019.

L'augment del 5,8% correspon a la suma resultant d'un increment del 2,9% al 2018 (que finalment no es va produir) i d'un 2,9% al 2019. D'aquesta manera, el preu de referència passarà dels 1.651,84 € als 1.749,06 €.

Es tracta d'una millora llargament reivindicada per ACRA, fruit de l'esforç negociador de l'entitat, i que contribuirà a la sostenibilitat del sector.

Des d'ACRA es considera que l'increment també hauria de revertir en el grau III en residència assistida i en la tarifa de centre de dia, amb preus públics congelats des de fa deu anys.