Notícies

19 de setembre de 2019

Ricard Faura: "El paper dels centres és fonamental per apropar la tecnologia a la gent gran"

El cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya, ponent en la 5a Jornada en ACP, analitza els canvis tecnològics en el sector de la gent gran

ricard faura

Ricard Faura i Homedes és tecnoantropòleg i l'actual cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria ha compaginat càrrecs directius orientats a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), projectes d'experiències digitals i la docència, entre d'altres. Serà l'encarregat d'obrir la 5a Jornada en ACP d'ACRA amb la conferència inaugural, on detallarà en profunditat alguns aspectes que ens ha avançat en la següent entrevista.

Com a col·lectiu aparentment allunyat de la tecnologia, com pot la gent gran accedir a la digitalització?

Sempre s’associa aquest col·lectiu a persones allunyades de la revolució digital que estem vivint. Tot i que no podem parlar que tot aquest col·lectiu estigui en la mateixa situació respecte a l’ús de les TIC, és cert que és la franja d’edat on més està costant la seva penetració. Cal, doncs, fer un esforç suplementari per corregir aquesta tendència, tot aplicant propostes i accions que acostin els avantatges de la tecnologia per la millora de la qualitat de vida. Aquestes accions han d’anar enfocades tant a acostar l’accés a les TIC com en l’acompanyament d’un ús correcte i transformador en la millora, sobretot, del seu entorn més immediat.


Quin és el paper que han de jugar els centres per apropar aquesta transició?

El paper dels centres es fonamental i, sobretot, de les persones que hi treballen, ja que en les seves mans està que la gent gran vegi la tecnologia com una cosa fàcil i útil, no com una complicació més a les seves vides. La proximitat i el coneixement d’aquestes persones difícilment pot ser substituïda.


Quins riscos i oportunitats hi ha en el paper de l’administració en la digitalització?

Jo aniria més enllà del concepte de digitalització. Estem parlant d’un nou ciutadà digital, que fa de la tecnologia un facilitador i potenciador del seu benestar i la seva millora professional. És aquí on està la veritable revolució. Si ens quedem només en la digitalització, estarem fent el mateix que hem fet fins ara, però amb unes noves eines. L’administració ha de ser el motor d’aquesta transformació.


Com veu el futur del sector de la gent gran des del punt de vista digital?

Estic convençut que les TIC i la gent gran estan obligades a entendre's. La transformació que suposa el fet que cada cop la mitjana d’anys que vivim les persones sigui més elevada, barrejada amb problemàtiques com la pobresa, la solitud o les malalties degeneratives, entre d'altres, fa que la tecnologia es presenti no només com un element facilitador, sinó totalment necessari i -cosa molt positiva- com una oportunitat pel sector tecnològic a l'hora d'apostar per una demanda cada vegada més creixent de tecnologia feta i pensada per a la gent gran. Només veig aspectes positius en aquesta aliança, sempre que s’apliquin les mesures necessàries de preservació de la intimitat de les persones d’aquest col·lectiu i l’ús ètic de les seves aplicacions.


En la Jornada en ACP es desenvoluparà amb més profunditat aquest debat, així com moltes altres activitats relacionades amb el paper de la tecnologia. Us hi podeu inscriure a través del formulari adjunt al programa. Recordeu que les places son limitades.