Notícies

7 de maig de 2020

Presentem una proposta pel desescalament en els centres residencials de gent gran

Obrir les visites a les famílies, permetre nous ingressos, el retorn de les baixes voluntàries i, en una última fase, les sortides dels residents al carrer són algunes de les mesures incloses en el document

proposta desescalament imatge web
Garantir la màxima seguretat de persones usuàries i professionals

Per aplicar aquesta desescalada és imprescindible que el Govern assumeixi prèviament un seguit d’aspectes que des del sector es consideren “fonamentals”, com disposar d’Equips de Protecció Individual (EPI) i PCR de forma suficient i regular, establir una relació entre centres i atenció primària basada en la proximitat, la confiança i adaptada a les necessitats i situacions de cada territori, i finançar un increment de ràtios globals en els centres, que s’han augmentat un 15% durant la pandèmia de la COVID-19, entre d’altres mesures.

ACRA ha presentat aquest dimecres una “Proposta pel desescalament en els centres residencials de gent gran” que té per objectiu garantir que les persones usuàries puguin recuperar de forma progressiva una certa normalitat en la seva vida diària, actualment molt limitada pel confinament estricte i d’aïllament a les residències.

El document d’ACRA, que ja ha estat presentat al Govern, preveu tres fases amb les màximes mesures de seguretat i d’higiene per assegurar la salut i la dignitat de usuàries i usuaris, professionals dels centres i famílies.

En la primera fase de la desescalada es preveu el restabliment de les visites de familiars en funció de la regió sanitària i de l’estat de cada centre; en una fase intermèdia, l’ampliació de les visites a tots els centres, així com l’obertura de nous ingressos i el retorn dels usuaris que hagin causat baixa voluntària, mentre que en la darrera fase s’haurien de permetre les sortides de les persones usuàries fora dels centres residencials. Totes aquestes fases, temporitzades en franges de 15 dies, estan marcades per la màxima prevenció en la salut i la higiene de totes les persones implicades.

Aquest document elaborat per ACRA no és definitiu sinó una proposta genèrica que vol contribuir a iniciar el desconfinament de les persones grans dels centres, ja que seran les administracions qui determinin com serà aquest procés. És important subratllar de nou que les persones grans són un col·lectiu molt vulnerable i especialment exposat a la COVID-19, situació per la qual cal combinar les màximes mesures de seguretat amb una progressiva recuperació de normalitat en la seva vida diària, actualment molt limitada.