Notícies

2 de juliol de 2020

Presentem la Memòria de 2019

El document explica els objectius i les actuacions dutes a terme al llarg de l'any passat, que va coincidir amb el 30è aniversari d'ACRA

ACRA ha presentat la Memòria anual relativa al 2019, un document estratègic que explica qui som i quins van ser els nostres objectius i les actuacions que vam dur a terme al llarg de l'any passat, quan es van complir 30 anys des de la fundació d'ACRA

El document, que és una mostra de transparència per part de l'entitat, també ofereix indicadors de qualitat com la presència a l’administració i altres organismes públics, així com la representativitat que acredita ACRA com a patronal majoritària del sector de l'atenció a la gent gran a Catalunya.

Més informació