Notícies

3 d'agost de 2020

Presentem la campanya "Estem preparats"

ACRA ha impulsat una campanya per donar a conèixer la tasca professional que desenvolupen els serveis i les residències d’atenció a la gent gran i com han hagut d’adaptar-se per gestionar la pandèmia

estem preparats noti

ACRA ha posat en marxa la campanya online “Estem preparats” per donar a conèixer a la població, durant els propers mesos, la tasca professional que desenvolupen els serveis i les residències d’atenció a la gent gran i com han hagut d’adaptar-se per gestionar la pandèmia i la realitat que es deriva de la situació viscuda.

La campanya es basa en materials audiovisuals que es distribuiran per les diferents xarxes socials i en testimonis tant de residents, com de professionals i familiars que expliquen en primera persona les experiències viscudes i com els recursos assistencials s’han adaptat per afrontar els nous escenaris.

ACRA ha impulsat la campanya sota l’eslògan “Estem preparats” en el sentit que el sector ha sabut transformar-se per superar situacions tan extremes com la viscuda els darrers mesos. Segons el testimoni que en el marc de la campanya ofereix la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, “la Covid-19 ens ha donat una altra dimensió i ens ha posat al davant un mirall que ens ha permès saber quin és el lloc on estem i on volem ser-hi. La pandèmia ens ha ensenyat moltíssim, però també l’hem de veure com una oportunitat per a resoldre totes aquelles assignatures que teníem pendents des de fa tant temps i que havíem de resoldre. Al sector se li demanava solucionar una crisi sanitària amb recursos socials i no és que no ho puguem fer, sinó que no és viable. Hem d’estar i estem preparats per cuidar les persones grans. Aquest és l’objectiu de la campanya: donar a conèixer el que hem après i com ens hem adaptat a una exigència màxima”.

En el marc de la difusió de la campanya, ACRA ha creat la pàgina web específica www.estempreparats.cat per allotjar tots els materials i informacions editades que es distribuiran a través de les xarxes socials, inicialment, durant el període de quatre mesos des d’aquest mateix mes d’agost.