Portafoli estratègic d'ACRA 2018 - 2020

Pensem en gran!

On estem? On volem anar? ACRA ha presentat recentment un portafoli estratègic que analitza la situació actual de l'organització i del sector de l'adult gran a Catalunya, a més de fixar els eixos estratègics pel període 2018 - 2020.

La creació d’un portafoli estratègic obeeix, per tant, a una necessitat d'actualizar-se i preparar-se pels nous escenaris i reptes utilitzant una tècnica puntera de millora i innovació de les organitzacions.

L'elaboració del portafoli, presentat oficialment a la darrera assemblea anual de socis, s'ha realitzat internament a través d’un DAFO fet per la junta directiva i que ha comptat amb la col·laboració de l’equip d’ACRA. A partir d'aquí s'han desenvolupat uns eixos estratègics que marquen l'activitat pel període 2018 - 2020 on es destaca la formació, la recerca i la innovació.

Aquest document incorpora la nova missió, visió i valors que resumeixen la nova etapa en què ens trobem immersos i que volem que estigui presidida pel desenvolupament d'ACRA com organització, per impulsar la millora contínua en la qualitat dels serveis, i per esdevenir un agent d'influència en l'entorn social.

MISSIÓ

ACRA representa els interessos generals dels seus socis, influeix en el model social d'atenció al ciutadà, i promou el benestar de l'adult gran i la qualitat dels serveis prestats.

VISIÓ

Construïm un espai de col·laboració que dinamitzi les capacitats del sector per enfortir-lo davant els nous reptes socials a través de la formació, la recerca i la innovació.

VALORS

Transparència

Compromís

Diversitat

Independència

Rigor