Notícies

16 de novembre de 2022

Nova sentència del Conveni GERCAT

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima de nou la demanda presentada per diverses organitzacions empresarials, i dona la raó a ACRA i altres patronals i sindicats

S'ha publicat la sentència relativa a la impugnació del Conveni col·lectiu català de gent gran de Catalunya (GerCat), que va ser impugnat per les patronals AESTE i FED, amb la col·laboració de ASADE, ACAD, LA CONFEDERACIÓ, CESOCAT i UPIMIR.

El resultat ha estat el mateix que el que va passar amb la impugnació que en el seu dia va fer la patronal ACAD. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tornat a DESESTIMAR LA DEMANDA.

Si be en l’anterior procediment la desestimació de la demanda es va centrar en aspectes més aviat formals, en aquest cas la Sala ha entrat en el fons i ha deixat clar que:

- No es pot invocar l’article 7 del Conveni Marc Estatal per negar una negociació col·lectiva autonòmica, sense un motiu justificat i raonable. I la comissió paritària del Conveni Marc Estatal no ha ofert cap motiu, sobre tot tenint en compte que les competències de finançament de les activitats de dependència corresponen a l’Administració Autonòmica.

- Que l’àmbit funcional del Conveni GerCat és perfectament clar, determinat, objectiu  i lògic, a banda de ser un criteri que s’ha vingut utilitzant en altres Convenis autonòmics de Catalunya sense haver donat problemes d’interpretació importants.

És cert que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet recurs davant el Tribunal Suprem, però segons la lectura de la sentència, qualsevol intent de recurs està abocat al fracàs, i només tindrà sentit si el que es vol és continuar mantenint la litigiositat en el sector.

No podem finalitzar sense constatar que amb aquesta sentència s’acaba de donar un gran pas en el futur del sector (no tant sols a Catalunya sinó també a la resta de Comunitats Autònomes), així com de la millora de les condicions laborals de les persones que presten serveis en el mateix.

Aquest gran pas serveix per tornar a la calma que aquest sector es mereix, i que tots els agents socials s’alineïn per lluitar per la millora la gent gran i professionals que hi presten serveis.