Notícies

25 de març de 2019

Normativa i ACP, el repte pendent de les inspeccions (article de Cinta Pascual)

És important establir nous criteris més homogenis i més objectius en relació a les inspeccions, indicadors que tinguin en compte que la normativa ha de ser compatible amb l'atenció centrada en la persona

ACRA sempre ha defensat la importància i la necessitat de les inspeccions en els centres residencials. Com a patronal majoritària en el sector, amb 450 entitats i més de 1.000 serveis, que vetlla pel benestar de les persones grans i la qualitat dels serveis prestats, considerem lògic i positiu que hi hagi un control extern per part de l'administració envers l'activitat prestada, i més quan es tracta de col·lectius potencialment vulnerables com el de les persones grans.

És la Generalitat de Catalunya qui exerceix aquesta funció avaluadora mitjançant el Servei d'Inspecció i Registre, que entre d'altres funcions té la següent: "inspeccionar i avaluar el funcionament de les entitats, serveis i establiments de serveis socials, així com altres àmbits materials que li atribueixi la legislació vigent, i vetllar pel compliment de les condicions funcionals i materials que estableixi la normativa vigent".

Inspeccionar, avaluar, vetllar i compliment de la normativa apareixen com a paraules clau d'un tema que preocupa molt al sector. Hi ha un acord general en reconèixer que una amplíssima majoria de residències i centres de dia, amb independència de la seva titularitat, garanteix uns nivells òptims de qualitat assistencial, amb l'atenció centrada en la persona com un dels principals signes distintius. Segons dades oficials del mateix Servei d'Inspecció, al llarg del 2017 només dues residències de les més de mil en funcionament a Catalunya es van tancar per motius sancionadors. Per tant, és real la preocupació del sector envers les inspeccions?

Des d'ACRA sempre hem volgut aportar dades fiables que donin seguretat i confiança en relació a aquells temes que generen controvèrsia. És per això que ara fa uns mesos vam demanar als socis la seva opinió respecte el servei d'inspecció, que van qualificar amb una nota general de 6,6 sobre 10. En el mateix baròmetre d'opinió, el 52% dels associats va considerar que hi havia hagut un enduriment de les inspeccions en els darrers anys i el 71% creia que el resultat de la inspecció canviava clarament en funció de l’inspector que visita el servei.

Cinta Pascual

Presidenta d'ACRA

"S'ha de confiar en el personal dels centres, coneixedors dels usuaris i de les seves necessitats, entenent que si una persona pesa 40 kg i una altra en fa 80 kg és molt probable que no tinguin les mateixes necessitats nutricionals"

Per tant, com a patronal considerem que és important establir nous criteris més homogenis i més objectius en relació a les inspeccions, indicadors que tinguin en compte que la normativa ha de ser compatible amb l'atenció centrada en la persona. Per posar uns quants exemples: s'ha de respectar que el bany de les habitacions dels usuaris sigui el més semblant al de casa (amb productes que hagin usat també a casa seva) per tal que segueixin construint la seva història de vida; s'ha d'entendre que els horaris "socialment establerts" per la normativa no són els mateixos en tots els territoris ni per a totes les persones; s'ha de confiar en el personal dels centres, coneixedors dels seus usuaris i de les seves necessitats, entenent que si una persona pesa 40 kg i una altra en fa 80 kg és molt probable que no tinguin les mateixes necessitats nutricionals; s'ha de respectar la privacitat de les persones grans, que estan a casa seva, i no és una bona idea envair el seu espai personal, comprovar l'armari de l'habitació per veure si està com es considera que hauria d'estar; s'ha de ser flexible amb els centres i no exigir-los allò que la normativa no exigeix ni les tarifes públiques paguen: una vigilància constant a cada una de les persones dels centres i que les ràtios actuals no permeten; s'ha de respectar el que marca el conveni laboral, i no dir qui ha de fer o no ha de fer els llits, funció que no correspon als inspectors, etc... No són percepcions sinó situacions reals d'inspeccions que, en alguns casos, han acabat traduïdes en informes que incorporen sancions greus o molt greus.

No volem que s'inspeccioni pensant en aquells que ho fan malament. La gran majoria de centres treballa amb uns estàndards de qualitat més que notables, situant els usuaris en el centre de l'atenció, tenint en compte els seus desitjos i necessitats. Des del respecte a la normativa, ens cal més confiança i sentit comú, més empatia i voluntat d'entesa. En les converses que hem mantingut amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en els darrers mesos, hem expressat la voluntat manifesta de treballar més conjuntament per trobar punts de confluència entre la normativa i l'ACP. Seguirem insistint-hi perquè és el què el sector vol i perquè volem seguir millorant.