Notícies

9 d'octubre de 2019

Les experiències de la Jornada en ACP (volum 2)

La meitat dels centres protagonistes a la 5a Jornada en ACP expliquen breument els seus projectes

imatge experiencies vol 2.1

Un dels pilars de la Jornada en ACP d'ACRA és el conjunt d'experiències dels serveis associats. Els projectes vinculats a la tecnologia tindran un paper clau en el coneixement que es compartirà el proper 16 d'octubre. En aquesta segona entrega, quatre centres exposen breument el que tractaran durant la Jornada.

 

Entorn segur – Residència La Ginesta (Fundació Privada Sant Andreu de Castellcir)

"Dins el marc d’un programa per fer més segur l’entorn de casa nostra, i per poder promoure i garantir la seguretat en la mobilitat de les persones que hi viuen, ha calgut modificar molts aspectes de l’entorn físic, canviar la mirada i les maneres d’acompanyar les persones grans i buscar eines que ens ajudessin a fer-ho. L’ús de la tecnologia ha estat i és una de les eines més importants.

Aquesta tecnologia ha facilitat la nostra tasca i ha reforçat el nostre compromís amb l’autonomia de les persones i al model de l’Atenció Centrada en la Persona".

 

Connecta’t – Residència Aidar Rubí (Grup Mutuam)

"Connecta't és un projecte que ofereix un nou sistema de relació i de comunicació a dues generacions, mitjançant les noves tecnologies.

Ha estat una experiència molt satisfactòria on s'han trencat prejudicis i també s'han creat vincles positius per totes dues parts.

En tractar-se d'un taller en el qual s'utilitzarien els ordinadors com a mitjà de treball, al principi les usuàries estaven molt nervioses, ja que eren eines desconegudes per  elles. Tot i això, el millor del projecte va ser la satisfacció que mostraven per haver après a utilitzar un mitjà que per elles era considerat com a tabú".

 

Cabina d’hidroteràpia multisensorial – Residencial Parc Güell (Gerond Medic SL)

"A qui no li agrada una experiència relaxant? Hi ha sensacions que han de ser recordades. De vegades, les casualitats de la vida fan que tecnologia i ACP es trobin i ho facin possible.

Com? L’equip d’enginyeria ha dissenyat una cabina d’hidroteràpia adaptada a persones amb diversitat funcional, mentre que l’equip social i sanitari aporta l’experiència en l’àmbit de gerontologia i ACP per transformar-la en una experiència multisensorial i personalitzable.

De l’aprenentatge de les dues disciplines neix LUCIA. Voleu tancar els ulls i sentir?"

 

Les plataformes de gestió com a eina per a millorar l’ACP – L’Onada Serveis

"Gerisoft és una plataforma tecnològica de gestió capaç d’integrar el cicle complet d’atenció de les persones usuàries, basada en la informació d’atenció a la persona i no pas en la tasca que s’ha de dur a terme. Aquest sistema permet una gestió adaptada a les necessitats de les persones alineat amb els procediments de L’Onada Serveis.

L’eina es va crear amb un doble objectiu: el primer era eliminar tot aquells processos que no donaven valor afegit a les persones usuàries del servei i a les seves famílies, i el segon era redefinir el paper dels nostres centres.

El PIAI és l’eix de l’ACP, i Gerisoft facilita el seu desenvolupament, la seva gestió i el seu control. També permet que la revisió dels processos d’atenció a la persona siguin participatius (família-persones usuàries-Professionals), ajuda a treballar les accions de millora, i el que és més important: ens proporciona dades per l’avaluació de canvis.

Els reptes de futur de Gerisoft estan basats en l’organització dels temps del personal i l’accés de la informació per la comunitat".