Notícies

10 de febrer de 2009

La Generalitat promourà la creació de 3.422 places residencials i 1.184 de centre de dia fins el 2012

Per aconseguir-ho, el Departament d’Acció Social i Ciutadania hauria de construir o concertar aquestes noves places amb finançament públic en els propers quatre anys.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) ha fet pública la seva planificació de necessitats de recursos de serveis socials entre els anys 2008 i 2012. Segons l'informe "Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i Bases per a la nova planificació", a finals de 2007 a Catalunya hi havia 56.084 places en residències assistides (25.373 amb finançament públic i 30.711 privades) i 12.746 places en centres de dia (5.774 públiques i 6.972 privades).

El DASC es proposa augmentar fins a finals de 2012 el nombre de places de finançament públic en 3.422 residencials i 1.184 de centre de dia. Per a conseguir-ho, la Generalitat hauria de construir o concertar aquestes 'noves' places en els propers quatre anys.

Al següent link trobareu el document presentat per l'ICASS que inclou una taula amb les places existents i les necessitats de cada comarca catalana.