Notícies

14 de maig de 2020

L’Observatori de la Dependència anuncia un projecte pioner sobre el comportament del coronavirus a les residències de gent gran

Estarà coordinat científicament per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i s’espera comptar amb la participació del màxim nombre possible de centres residencials del nostre país

L'Observatori de la Dependència d’ACRA ha anunciat avui la posada en marxa del projecte “Història natural de la malaltia COVID-19 en l'entorn de les residències de gent gran a Catalunya. Un estudi observacional sobre dades agregades",que analitzarà el comportament de la malaltia entre la gent gran que viu a les residències. Aquest projecte, coordinat científicament per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i amb el coneixement del Departament de Salut, s’iniciarà properament i espera comptar amb la participació del màxim nombre possible de residències del nostre país.

"Es tracta d’un projecte pioner, innovador i molt necessari perquè pot generar noves evidències que ajudin els científics i els sistemes de salut a conèixer millor les característiques i el comportament de la malaltia entre la gent gran", explica el Director de l’Observatori de la Dependència, el Dr. Toni Andreu. Aquest projecte estarà coordinat per la Dra. Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron, i el Dr. Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron, parc sanitari de referència mundial en assistència, recerca, docència i innovació.

La necessitat de l’estudi radica en la manca d’evidències científiques suficients respecte el comportament de la COVID-19 entre les persones grans institucionalitzades, ja que tota la informació generada fins ara prové majoritàriament d'estudis de grans cohorts de pacients hospitalitzats arreu del món. A l'igual que passa en moltes altres malalties, l'observació apunta a que la COVID-19 es presenta amb trets i característiques diferents a les de la població jove o adulta i, per tant, resulta urgent i molt necessari esbrinar-ho.

L’estudi consistirà en una recollida de dades per part dels centres, que passarà a ser analitzada per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que finalment extraurà les conclusions pertinents per tal d’aportar més informació respecte la malaltia. La voluntat de l’Observatori és que el projecte tingui un abast molt ampli per tal que la fiabilitat de les dades sigui la més gran possible. 

Actualment hi ha 1.073 residències de gent gran a Catalunya, amb uns 57.000 residents. La persona usuària tipus és una dona major de 80 anys amb una dependència de grau II i patologies prèvies que requereixen d’una atenció assistencial i mèdica important.