Notícies

5 de juliol de 2018

L’aplicació de l’IVA superreduït a les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS) beneficia des d’avui a 14.000 catalans

La modificació de la Llei de l’IVA amplia el tipus impositiu del 4% a la gran majoria d’aquestes prestacions, una iniciativa conjunta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS)

Què és una PEVS?

Les persones amb un grau de dependència reconegut poden optar per una Prestació Econòmica Vinculada a un Servei per a persones (PEVS). Aquesta prestació econòmica té caràcter periòdic i es reconeixerà només quan l'accés a un servei públic o concertat no sigui possible, i s'establirà en funció del grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Aquesta prestació estarà vinculada a l'adquisició del servei al qual es té el dret reconegut (centre de dia, ajuda a domicili, acolliment residencial, etc)

Com s'ha de facturar?

Recordeu que l'IVA del 4% a les PEVS s'ha de traslladar a la factura mensual de l'estada de l'usuari, és a dir, en el total del preu. En cap cas s'ha d'aplicar l'IVA del 4% només a la PEVS.

Entra en vigor avui l’equiparació del tipus d’IVA que paguen els adults grans pels serveis d’atenció a la dependència. La publicació ahir al BOE dels Pressupostos Generals de l’Estat fa efectiva la modificació de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit que amplia l’aplicació de l’IVA superreduït (4%) a la majoria de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS), una iniciativa conjunta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), patronals majoritàries a Catalunya i Espanya, que ha obtingut el suport de diverses forces parlamentàries.

Fins ara, l’article 91. Dos.2. 3º de la Llei de l’IVA establia que el tipus impositiu del 4% es podia aplicar només a les prestacions de servei que s’efectuessin com a conseqüència d’una PEVS, sempre i quan aquesta prestació cobrís més del 75% del seu preu. Amb la nova modificació, és possible aplicar el 4% quan el finançament públic superi el 10% del preu del servei, és a dir, que es generalitza l’aplicació del tipus del 4% a pràcticament totes les prestacions.

Així doncs, els centres i serveis assistencials que tinguin usuaris amb aquesta prestació han de modificar la factura per adaptar-se a la normativa, un canvi que afecta positivament la butxaca dels usuaris. L’equiparació de l’IVA beneficiarà els 14.229 catalans i catalanes que actualment gaudeixen d’aquesta prestació (segons el mapa de serveis socials de Catalunya del 2017), amb un estalvi aproximat de 120 € mensuals (1.400 € anuals), tenint en compte que el preu mitjà de la plaça residencial privada a Catalunya és de 1.984,25 € al mes, segons indica el darrer informe ACRA – CRES Pompeu Fabra 2017. L’estalvi reduirà, per tant, el copagament que han d’efectuar els usuaris.

La reducció de l’IVA de les PEVS culmina mesos de negociacions, amb una participació decisiva de la presidenta d'ACRA i del CEAPs, Cinta Pascual, i és un primer pas per aconseguir l’equiparació de l’IVA per a tots els dependents (no es beneficien d’aquesta mesura les persones situades en llista d’espera ni les persones grans que accedeixen a serveis de naturalesa privada)

Per tot això, treballarem amb les administracions i amb els partits polítics per tal que en el proper exercici pressupostari es pugui generalitzar aquesta unificació de l’IVA a totes les persones que necessitin atenció i assistència professional a tot l’estat.