Notícies

29 de juliol de 2020

Gratificació a professionals de l'àmbit residencial

Una convocatòria del proper mes de setembre preveu un complement de productivitat extraordinari a professionals que hagin prestat serveis durant la COVID-19

gratificació noti

El proper mes de setembre es publicarà una convocatòria sobre l’ajut directe a treballadors que han prestat serveis assistencials de forma presencial durant la pandèmia provocada pel covid.19 anunciada en el Decret Llei 24/2020, de 16 juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

Aquesat convocatòria preveu un complement de productivitat extraordinari als professionals que hagin prestat serveis a als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física, amb motiu de la COVID-19. Els ajuts aniran destinats al personal directe de l’administració i al personal de tasques d’atenció assistencial directe de residencies que formin part de la xarxa privada d’utilització pública (gestió delegada, col·laboradores, concertades i PEVS).

L'import serà de 900 euros per a qualsevol perfil i el rebran tots els treballadors que hagin estat en actiu entre l’1 de març i el 31 de maig, sigui a temps parcial o complert (la paga serà proporcional al temps treballat). També rebran els ajuts el personal que estava de baixa per motius de COVID-19 (l’hagi agafat a la feina o no), en un pagament únic i compatible amb altres ajuts. El termini per les sol·licituds serà d'un mes des de la publicació al DOGC i s'hauran de realitzar per via electrònica.