Notícies

17 de febrer de 2021

El Govern aprova l'increment de les tarifes públiques

Aquests augments dels preus públics pel sector d'atenció a la gent gran són fruit de l'acord entre ACRA i la resta de patronals i sindicats per garantir la sostenibilitat del sector i el benestar de les persones grans

increment tarifes noti

Ell Govern de la Generalitat ha publicat avui al DOGC el DECRET LLEI 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

En aquest Decret s'aprova l'increment de tarifes per l'any 2021 en residència i centre de dia amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2021, l'increment del 4% en gestió delegada i l'equiparació de l'import de la PEVS del grau II a la del grau III en 715 € mensuals com a topall màxim.

Es tracta d'uns increments que contribueixen a la millora de la qualitat de l'atenció a la gent gran i la sostenibilitat del sector i que són fruit d'un acord entre ACRA i la resta de patronals i sindicats.