Contractació d'aturats de llarga durada

ACRA, el Departament d'Empresa i Ocupació i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya impulsen la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec.

Si esteu interessats en contractar, contacteu amb ACRA i us gestionarem el procés de selecció de forma coordinada amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament de Benestar Social i Família.

Objectius

  • Impulsar la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec.
  • Generar ocupació entre aquells col·lectius amb més dificultats per incorporar-se al mercat de treball.

Com funciona?

  • L'entitat que vol contractar es posa en contacte amb ACRA i exposa el seu cas.
  • ACRA facilita al SOC el perfil de la persona o les persones que busqueu i la data prevista de la contractació.
  • El SOC realitza la preselecció de candadats formats en les competències requerides i facilita a ACRA un llistat amb les persones preseleccionades.
  • L'entitat contractant fa la tria final.