Notícies

8 d'octubre de 2021

CEAPS celebra la 1a Cumbre del baby boom a Madrid

La principal organització empresarial de l’estat en atenció a la dependència aposta per transformar l’atenció en els propers anys. Confiança, flexibilitat, llibertat d’elecció i enfortiment de la cooperació publico privada són algunes de les claus per a revolucionar el sector

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) va celebrar recentment a Madrid la primera Cumbre del Baby Boom, una jornada de debat sobre l’actual model d’atenció i les bases sobre les quals s’ha d’establir una revolució de l’atenció en els propers anys.

Un sistema de concertació mixt, amb un 50% de places concertades, una ratio global de professionals mínima del 50%, una única tarifa d’atenció a la dependència, un preu ajustat de 2.700 € per plaça, i treballar amb indicadors de satisfacció van ser els principals ítems que la presidenta de CEAPS i ACRA, Cinta Pascual, va presentar en aquesta cimera del baby boom, que va comptar amb l’assistència del Secretari d’Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez.

Per altra banda, es va presentar l’informe El Precio Justo, lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial. Aquest estudi, elaborat des de CEAPS amb el suport de Gerokon, reflexiona sobre la necessitat d’enfortir la xarxa de centres residencials amb finançament públic i on els gestors privats hi juguin un paper rellevant. Us adjuntem aquest estudi al final d’aquesta notícia.