Notícies

13 d'abril de 2022

Carta conjunta a la Consellera de Drets Socials

Presentem una carta amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CAPSS) i La Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) en relació als sobre costos COVID-19, l'activació d'un pla de contingència urgent i l'acompliment de la millora de les condicions laborals als professionals

carta conjunta sobrecostos 598

Des d'ACRA hem presentat avui una carta conjunta a la Consellera de Drets Socials juntament amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CAPSS) i La Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) i que consta dels següents punts:

1 - Mantenir els sobre costos COVID-19 mentre els plans i els protocols establerts per Drets Socials i Salut segueixin amb les mesures actuals.

2 - Necessitat de preveure l'activació d'un pla de contingència urgent en cas de demanda immediata per una nova onada de COVID-19.

3 - És imprescindible l'acompliment de l'escenari acordat per a la millora de les condicions laborals dels professionals.

4 - Cal un plantejament de costos conjunt, consensuat amb el sector, que prevegi la integració del sobre cost associat a la COVID-19 o de la part que surti de l’estudi econòmic dins la tarifa pública de residència i centre de dia, el qual ha de contemplar les pujades dels costos energètics, actualitzacions salarials i l’infrafinançament crònic que el sector arrossega des de fa molts anys.