Notícies

30 de juliol de 2020

Augment de tarifes pels sobrecostos de la COVID-19

El Govern ha aprovat un increment de tarifes a centres residencials i de dia, vinculat als sobrecostos per la crisi de la COVID-19

augment tarifes noti

El Govern ha aprovat el Decret/Llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19. Aquest decret inclou un augment de les tarifes conjuntural, per tots dos tipus de serveis, vinculat als sobre costos per la COVID-19.

Pel que fa als centres residencials, s'aportaran 196,30 euros addicionals mensuals per plaça als serveis socials de caràcter residencial de la xarxa d’atenció de gent gran i per a persones amb discapacitat física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors, i subvencionats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies. En el cas de les llars residència, l'increment serà de 62,80 euros addicionals mensuals per plaça.

D'altra banda, l'augment de les tarifes als centres de dia serà, per usuari i mes, de 60 euros addicionals als centres de dia de gent gran de la xarxa d’atenció pública, 62,80 euros addicionals als centres de dia de teràpia ocupacional i els centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats i de 31,40 euros per als centres de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats.

Des d'ACRA hem treballat per fer possible aquests increments per sobre costos vinculats al COVID-19 i seguim treballant per fer efectiu l’increment de la tarifa  del grau II per arribar al mateix import que la de grau III, des de gener del 2020, així com pactar un marc tarifari pels propers anys que permeti millorar les condicions laborals dels treballadors. La necessitat de finançament que té el sector de l'atenció a les persones grans, especialment en un context com l'actual, és vital per a la seva supervivència.