Notícies

20 de juny de 2018

Assemblea anual ordinària de socis

Es presenta el nou porta foli estratègic 2018 – 2020, un document que fixa els eixos estratègics de l’organització pels propers tres anys tant internament com en millora de serveis i de projecció exterior

assemblea acra 2018 05

L’assemblea anual ordinària de socis celebrada ahir a la seu d’ACRA va aprovar per unanimitat dels comptes del 2017, així com el pressupost 2018, com a punts més destacats.

Els assistents també van donar el vistiplau a la memòria de gestió del 2017 i al programa de treball d’enguany. Per altra banda, es va informar de la relació d’altes i baixes produïdes al llarg de l’any passat, que segueix la línia positiva dels últims anys, amb divuit noves entitats i 3.900 places.

Per altra banda, es va presentar el nou porta foli estratègic 2018 – 2020, un document que fixa els eixos estratègics de l’organització pels propers tres anys tant internament com en millora de serveis i de projecció exterior. El porta foli incorpora la nova missió, visió i valors que defineixen una voluntat inequívoca d’engegar una nova etapa, en paral·lel a d’altres canvis estratègics que s’han produït en els darrers mesos, com el canvi de seu i l’actualització de la identitat.