Notícies

9 de gener de 2020

Arriba el Codi de Conducta d'ACRA

La nova eina, que s'adapta a la normativa vigent i substitueix el Codi Tipus, oferirà diversos avantatges: un servei d'assessorament o una garantia de qualitat, entre d'altres

La sessió informativa en marcarà l'inici

ACRA presentarà de forma oficial el nou Codi de Conducta el proper dimecres 22 de gener en una jornada exclusiva per a socis. A partir d'aleshores s'obrirà el procés on les entitats que ho desitgin, siguin associades o no, podran sol·licitar la seva adhesió.

ACRA ha creat el Codi de Conducta, una eina que facilita i sistematitza l'aplicació de la normativa vigent en protecció de dades personals del sector. Serà l'encarregada de substituir el Codi Tipus, en funcionament fins ara, per adaptar les entitats adherides als canvis que s'han produït recentment en el reglament, així com plantejar unes pautes comunes, consensuades i d'obligat compliment.

El tractament de les dades personals dels usuaris dels serveis associats a ACRA, que inclouen dades de salut i exigeixen la màxima confidencialitat, fan del Codi de Conducta una eina molt eficient per a les entitats, i un segell de qualitat del servei.

A banda d'aquestes aplicacions, la nova eina també planteja diversos avantatges a qui s'hi adhereixi, com ara assessorament a mida. Podran obtenir el codi les entitats associades d'ACRA que ho desitgin i aquelles que, sense ser-ho, operin en el sector dels serveis socials, serveis assistencials, o prestin serveis a ACRA o qualsevol de les seves entitats associades.