Notícies

16 de juliol de 2009

ADSALUS és la primera empresa de l'estat en obtenir el certificat per a serveis d'atenció domiciliària d'AENOR

Aquesta entitat associada a ACRA culmina també el procés de certificació del seu Sistema de Gestió

ADSALUS, entitat associada a ACRA especialitzada en l’atenció integral a domicili del Grup Constant, ha estat la primera empresa en tota Espanya en obtenir el certificat 'UNE 158301:2007 de Serveis per la Promoció de l’Autonomia. Prestació del Servei d’Ajuda a Domicili' d'AENOR.

Segons Cèlia Sarramona, directora d’Adsalus, “la pròpia existència de la Norma es quelcom que per sí mateix ja prestigia un sector molt heterogeni i amb grans mancances d’estàndards reconeguts. Es per aquest motiu pel que AdSalus es va interessar des d’un principi per la nova Norma, com a mostra del compromís de l’entitat amb els seus clients i de la seva responsabilitat en el procés de professionalització i normalització del sector”.

Durant l’entrega del certificat el passat 17 de juny, Eva Subirá, directora de la delegació de Catalunya d’AENOR, va manifestar que “la Norma ha nascut del consens tècnic de totes les parts interessades: organitzacions, patronals, associacions, federació nacional, sindicats, tercer sector…”.

Aquest certificat obtingut per ADSALUS se suma a l’èxit obtingut en el procés de certificació del seu Sistema de Gestió conforme als requisits de la Noma UNE-EN ISO 9001:2008, la qual es va entregar durant el mateix acte.