Notícies

20 de gener de 2017

ACRA proposa una acció col·lectiva de reclamació per acabar amb els imports descomptats als centres

Es tracta d'endarreriments en el copagament dels usuaris, que la Generalitat acaba aplicant a les entitats i les empreses

jornada descompte imports copagament 2017

ACRA va celebrar ahir la jornada de reclamació d’imports descomptats per usuaris amb copagament, un problema que afecta desenes de centres i serveis assistencials. La jornada, organitzada conjuntament amb el Bufete Escura, va servir per explicar als socis d’ACRA una situació que s’origina en el descompte, per part de la Generalitat de Catalunya, de la liquidació mensual o la “nòmina” que paga als centres d’aquells imports que deuen els usuaris, així com de les possibles vies de reclamació.

Els descomptes es produeixen en centres i serveis acreditats per atendre beneficiaris d’ajuts públics i des d’ACRA sempre s’ha manifestat un posicionament contrari a efectuar aquests descomptes atès que es tracta d’un deute de l’usuari i no dels centres. A més, els descomptes realitzats per part de l’administració es fan sense un acte administratiu adreçat a cada centre afectat. A la jornada es van repassar casos concrets de centres afectats per aquesta mesura, alguns dels quals han vist descomptats milers d’euros, així com el marc normatiu, que és favorable a una possible reclamació administrativa i/o judicial.

ACRA s’ha reunit en diverses ocasions amb els representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per intentar acabar amb aquesta pràctica i, fins i tot, ha presentat un escrit de reclamació pel qual no ha obtingut resposta. La voluntat d’ACRA és arribar a un acord amb el Departament, però fins ara no ha sigut possible.

ACRA, per tant, va proposar impulsar una acció col·lectiva de reclamació a la Generalitat amb un doble objectiu: intentar recuperar els imports descomptats en aquells centres afectats, i evitar que s’acabi amb una pràctica que no s’entén com a correcta atès que és l’usuari el deutor i no el centre. Durant la reunió, també es va acordar informar al Síndic de Greuges.

Els centres interessats en aquesta acció col·lectiva de reclamació han d’escriure un correu electrònic a acra@acra.cat exposant el seu cas i aportant la documentació necessària. Abans d’efectuar qualsevol acció, s’informarà del cost i s’haurà de firmar un document d’acceptació per la interposició de la reclamació.

ORIGEN

Els deutes dels usuaris tenen origen en què la Generalitat ha fet una aportació econòmica superior a la que hauria d’haver fet i, en conseqüència, l’usuari ha tingut un copagament inferior

PER QUÈ HI HA UN ERROR EN EL COPAGAMENT?

Això pot venir motivat per diverses circumstàncies, com ara errors en les dades aportades per confeccionar la calculadora PIA, noves pensions de viudetat cobrades amb posterioritats que no són comunicades a la Generalitat, errors en els graus de dependència, etc. 

PER QUÈ NO ÉS CORRECTE?

Perquè els deutes són dels propis usuaris i no dels centres. Resulta evident que els centres sempre cobren el mateix en funció del grau de dependència de l’usuari, és a dir, la suma de l’aportació de la Generalitat més el copagament, independentment de quina sigui la quantia de cadascuna d’aquestes aportacions.