Notícies

12 de maig de 2009

ACRA i Aegerus consoliden la seva relació amb un acord de col·laboració

Ambdues entitats han signat un acord de garanties amb nous avantatges pels nostres associats

ACRA ha signat un acord de garanties amb l'empresa de software assistencial Aegerus que enforteix la relació de col·laboració entre ambdues entitats i suposa nous avantatges pels nostres associats. La primera de les novetats establertes per aquest acord és que, en cas de força major, els associats d'ACRA que siguin usuaris del programari d'Aegerus podrien disposar de la cessió de les llicències d'ús del mateix.

D'altra banda, el text estableix l'adhesió d'ACRA com a membre del patronat de la Fundació Aegerus per a la Gent Gran. Es tracta d'una fundació constituïda al febrer de 2009 amb l'objectiu de potenciar les vocacions literàries dels residents de centres geriàtrics, creant un premi literari per tal d'ajudar a recuperar, mantenir i difondre el coneixement de la gent gran.

Finalment, l'acord també suposarà la creació d’un grup anomenat “GUV” (Grup d'Usuaris Virtual) format per un nombre determinat i identificat de membres de centres associats que treballen amb el programari d'Aegerus, que actualment el formen 70 centres. Aquest grup definirà les funcionalitats a afegir al programari d'Aegerus que siguin d´interès general pel col·lectiu amb l'objectiu de millorar els resultats pels centres i minimitzar els costos individuals dels mateixos.