Notícies

17 de juliol de 2009

ACRA demana a l'ICASS que es tornin a aprovar i tramitar els expedients de prestació econòmica vinculada

La situació actual perjudica tan als usuaris, com als propis centres i establiments de serveis socials

Després de constatar que tan sols s’estan aprovant i tramitant expedients de reserva de servei públic (Document B), i no s’estan aprovant ni tramitant, els anomenats expedients de prestació econòmica vinculada (Document C), ACRA ha presentat un escrit legal davant de l'ICASS denunciant aquesta situació.

En concret ACRA demana que l'administració adopti les mesures necessàries per tal que es tornin a tramitar i aprovar, el més aviat possible, els expedients de prestació econòmica vinculada, a fi i efecte d’evitar els greus perjudicis que aquesta nova situació està causant als usuaris i als propis centres i establiments de serveis socials. ACRA considera que aquesta situació perjudica tan als usuaris, com als propis centres i establiments de serveis socials.

Als nous usuaris perquè no permet la lliure elecció del centre, i als usuaris que ja gaudeixen d’un servei social, perquè no els permet continuar en un centre privat o col·laborador (ocupant una placa privada), i els obliga a canviar de centre, tot i que porti anys al mateix i estigui perfectament adaptats al seu ambient. Mentre que pel que fa als centres, també és perjudicial, perquè encara no hi ha un sistema de acreditació i no poden optar per acreditar-se per prestar els serveis derivats dels expedients de reserva de servei públic (Document B).

D'altres motius pels quals es fa necessari que l’Administració continuï donant ajudes en forma de prestació econòmica vinculada al servei, és que encara no està implantada la xarxa de serveis socials en la seva totalitat i que actualment, la cobertura de la xarxa de serveis socials ve donada majoritàriament pels centres col·laboradors segons les ordres de convocatòria de l’ICASS, centres que encara tenen que passar al model de concert de places, únic model vàlid en el futur per aplicació de les noves normatives, i que encara desconeixen quants d’aquest centres podran o voldran passar el nou sistema.