Notícies

17 de juliol de 2009

ACRA defensa que les valoracions a la baixa dels pias de continuïtat no tinguin efectes retroactius

L'associació ha presentat un escrit legal davant de l'ICASS per a reclamar que aquestes variacions no es detreguin dels pagaments als centres i establiments assistencials

ACRA ha iniciat una acció davant de l'administració després que els associats hagin manifestat que al tramitar els anomenats pias de continuïtat dels expedients DP, s’estan modificant les valoracions dels usuaris dels centres i establiments assistencials, en relació a les valoracions que tenien abans de la Llei de la Dependència (expedients AR). Unes variacions que a vegades són a la baixa, com en els supòsits dels majors de 95 anys que eren valorats com a alta dependència en tots els casos.

ACRA considera que aquestes variacions en els pias de continuïtat, estan comportant que, amb efectes retroactius, es detreguin dels pagaments als centres i establiments assistencials, quantitats ja compromeses o pagades, en virtut de les valoracions dels antics expedients AR, que durant tot aquest temps aquests han tingut que disposar de les ratios de personal corresponents al nivell de dependència anteriors amb els corresponents costos salarials que això comporta i sense que ara tingui cap mitjà per rescabalar-se d’aquesta despesa.

En aquest sentit, ACRA ha demanat a l'ICASS que adopti les mesures necessàries per tal de que les variacions a la baixa, ocasionades per la tramitació dels pias de continuïtat, no tinguin efectes retroactius, i en conseqüència, no es detreguin dels pagaments als centres i establiments assistencials, quantitats ja compromeses o pagades en virtut de les variacions dels antics expedients AR.