Notícies

9 de febrer de 2021

Acord històric per constituir el primer conveni català d’atenció a la gent gran

Patronals i sindicats majoritaris del sector assoleixen una entesa per a la millora en les condicions retributives de les professionals i els professionals i de les tarifes públiques dels serveis, segons l’increment esperat 

conveni cat noti

Les organitzacions empresarials Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), per una banda, i les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) han arribat a un acord per tancar la negociació d’un Conveni col·lectiu d’àmbit autonòmic que englobi l’atenció a la gent gran a Catalunya, exceptuant els espais de negociació col·lectiva ja existents en aquest àmbit territorial. 

L’acord serà d’aplicació per als centres residencials de gent gran amb places concertades i col·laboradores, als centres residencials de gestió delegada i als centres de dia, sempre i quan la facturació pública de les empreses i les entitats sigui igual o superior al 60%, i un cop el Govern publiqui la modificació de les tarifes públiques. 

La part empresarial i la part sindical qualifiquen l’acord com a històric ja que es tracta d’un pas de gegant per assolir el primer conveni català d’atenció a la gent gran, un marc normatiu molt necessari per tal de fer avançar aquest sector en la millora de les condicions retributives de les professionals i els professionals, i en l’estabilitat econòmica de les empreses derivades de la millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a la gent gran, reivindicacions compartides per ambdues bandes. 

En un acte de responsabilitat i generositat per part de tots els actors implicats, tots sense excepció tenen clar que després de la dura crisi ara és el moment de posar els fonaments per construir uns serveis més adaptats a les necessitats de les persones amb dependència. 

Les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals han acordat, per tant, l’aprovació d’un escenari econòmic pels propers tres anys (2021-2023) amb un increment salarial del 12% al col·lectiu de professionals del sector, i segons un escenari d’augment de tarifes de residència i centres de dia del 10%. 

Cal seguir millorant el finançament i també la flexibilitat del model perquè la dependència és dinàmica i així ho han de ser els seus serveis. Cal millorar la llista d’espera, una de les demandes de la ciutadania, amb un pla de concertació.