(45.1) Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

Expedient PS20220023. Convocatòria de formació sectorial 2022-2023, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
09-02-2023
Finalització del curs
09-02-2023
Calendari
9 de Febrer
Horari
De 9:00 a 15:00 h
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
0
Documents
seguretat alimentaria

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

- Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.

- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.

- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis .

 

CONTINGUTS:

1. Contaminació microbiana dels aliments

 1.1. Vies de accés

 1.2. Factors facilitadors

2. Higiene del manipulador

 2.1. Higiene corporal

 2.2. Hàbits higiènics

3. Higiene del local

 3.1. Pla de neteja

 3.2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris

 3.3. Control de plagues

4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments

 4.1. Temperatura i temps en els procediments culinaris

 4.2. Contaminació creuada

 4.3. Abastament d'aigua

 4.4. Emmagatzematge d'aliments

 4.5. Residus

 4.6. Transport i distribució d'aliments

 4.7. Bones pràctiques laborals

5. Preparació culinària dels aliments

 5.1. Verdures i fruites

 5.2. Aliments congelats

 5.3. Conserves i semiconserves

 5.4. Aliments sensibles

 5.5. Pastisseria

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

7. Marc normatiu higiènicosanitari

 

logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

 

  logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.