(38.3) Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (Manresa)

Expedient PS20210013. Convocatòria de formació sectorial 2021-2022, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
02-11-2022
Finalització del curs
09-11-2022
Calendari
2 i 9 de novembre
Horari
De 10:00 a 13:00
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
Manresa
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Seguretat alimentària

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

- Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.

- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.

- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis .

 

CONTINGUTS:

1. Contaminació microbiana dels aliments

 1.1. Vies de accés

 1.2. Factors facilitadors

2. Higiene del manipulador

 2.1. Higiene corporal

 2.2. Hàbits higiènics

3. Higiene del local

 3.1. Pla de neteja

 3.2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris

 3.3. Control de plagues

4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments

 4.1. Temperatura i temps en els procediments culinaris

 4.2. Contaminació creuada

 4.3. Abastament d'aigua

 4.4. Emmagatzematge d'aliments

 4.5. Residus

 4.6. Transport i distribució d'aliments

 4.7. Bones pràctiques laborals

5. Preparació culinària dels aliments

 5.1. Verdures i fruites

 5.2. Aliments congelats

 5.3. Conserves i semiconserves

 5.4. Aliments sensibles

 5.5. Pastisseria

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

7. Marc normatiu higiènicosanitari

 

logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria amb mes de 30 anys d’experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris. Postgrau en Ortopèdia. Postgrau en Medicina Natural. Tècnica de grau mig de Riscos laborals. Des de l’any 2002 compagina l’assistència amb l’activitat formativa com a docent de cursos de ciències de la Salut al sector sanitari i sociosanitari.