(30.2) Resolució de conflictes (Girona)

Inici del curs
14-10-2021
Finalització del curs
11-11-2021
Calendari
14, 19, 21, 26, 28 d'octubre, 2, 4, 9, 11 de novembre
Horari
de 15:30 a 19:00 (11/11 de 15:30 a 17:30)
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
Girona
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Resolucio Conflictes

Contingut del curs

OBJECTIUS GENERALS: Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

OBJECTIUS ESPECIFICS:

 • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
 • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes.
 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

 

CONTINGUTS:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  1.1. La comunicació interpersonal
  1.2. Tipus de comunicacions
  1.3. La comunicació eficaç
  1.4. Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.
  2.1. Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  2.2. Habilitats per a una comunicació eficaç.
  2.3. Escolta activa, raport, feedback, el missatge.
  2.4. L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  2.5. Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
 
3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  3.1. Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  3.2. Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  3.3. Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  3.4. Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  3.5. Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
  3.6. Els diferents tipus de conflictes
 
4. Metodologia per resoldre conflictes.
  4.1. Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  4.2. La mediació i la negociació.
  4.3. Com arribar a acords favorables
 
5. Els estils de negociació.
  5.1. Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  5.2. Fases de la negociació:
  5.3. Preparació de la negociació
  5.4. Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
  5.5. Estudi del mitjà
  5.6. Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
  5.7. Planificació de la negociació
  5.8. Avaluació de la relació de forces La identitat global
  5.9. Els valors
  5.10. Els estatuts
  5.11. Els poders
  5.12. Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
  5.13. La banda de objectius
  5.14. Conducció de la negociació
  5.15. Discussió
  5.16. La informació en la negociació
  5.17. Problemes de forma
  5.18. Propostes

 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
 • Els treballadors de l’Administració Pública: : aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.

 

 

logo conforcat         

Docents

Esther Rodríguez

Psicòloga amb experiència en l’àmbit de la docència, tant en la dinamització de tallers pel creixement personal com en la formació per a persones que volen seguir desenvolupant-se en el camp laboral. Bona comunicadora, empàtica i amb una orientació a l’usuari molt elevada. A més a més, amb una capacitat bona de planificació, organització i execució de tasques.