(27.2/A) Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

Expedient PS20170025 Convocatòria de formació sectorial 2016-2017 subvencionada a través del Consorci per la Formació Contínua. Estan exclosos d'aquesta subvenció els treballadors de l'Administració Pública

Inici del curs
18-09-2018
Finalització del curs
20-09-2018
Calendari
18 i 20 de setembre
Horari
15:00 a 18:00
Durada
6 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
ACRA
Places disponibles
0
Preu
Gratuït
Documents
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

Contingut del curs

Objectius del curs: 

 1. Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
 2. Desenvolupar els hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat -alimentària i contribuir a aconseguir la confiança i la tranquil·litat dels consumidors.
 3. Realitzar correctament la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.
 4. Analitzar la importància que té el compliment de la reglamentació alimentària.
 5. Conèixer els grups d’aliments i la seva conservació. 
 6. Aprendre la influència dels factors mediambientals i com prevenir-los 
 7. Desenvolupar els hàbits d’higiene bàsics alhora de manipular aliments. -
 8. Conèixer i utilitzar les mesures bàsiques per ala prevenció i -contaminació dels aliments
 9. Saber quines són les característiques i condicions dels locals i les -instal·lacions adequades
 10. Conèixer i saber complir la normativa vigent.

Contingut general del curs:

1. Alimentació i higiene alimentària.

 • Els aliments. Llet i derivats; carn i derivats; peix; els greixos; farines, pa i -pastisseria; hortalisses, fruites i llegums. La maionesa.
 • Principals aliments més sensibles -
 • Precaucions generals i especifiques amb els diferents grups. 

2. Influència dels factors mediambientals. Importància d’una bona prevenció.

 • Factors determinants: Naturalesa dels aliments; l’aigua; l’aire; locals i -superfícies de manipulació d’aliments; màquines i estris.
 • Altres factors: temperatura, humitat, el temps. 

3. Higiene personal del manipulador d’aliments.

 • La cura de les mans. 
 • La roba de feina. 
 • Hàbits del manipulador. 
 • Malalties contagioses. 

4. Mesures bàsiques per a la prevenció i/o contaminació en els aliments.

 • Pràctiques correctes d’higiene durant la recepció, emmagatzematge, transformació, transport i servei dels aliments
 • La fitxa de proveïdors. 
 • La fitxa de control de temperatura. Instruccions per mesurar les temperatures
 • Full de registre de les mesures preventives preses en el tractament dels vegetals crus.
 • Full de registres del nivell de cloració de l’aigua. 
 • Planificació de l’APPCC 

5. Condicions i característiques dels locals i instal·lacions.

 • Condicions generals dels locals. 
 • Condicions específiques de les instal·lacions (cuines, menjadors, vestuaris, serveis)
 • Insectes i rosegadors com a vehicles contaminants 
 • Desinfecció, desinsectació i desratització 
 • El lleixiu 

6. Reglamentació tècnic-sanitària/Normatives vigents 

7. Avaluació. Examen d’higiene alimentària.

 

logo conforcat       logo sepe 

Informació i requeriments

Per formalitzar la inscripció al curs és imprescindible la següent documentació:

- Annex d'inscripció complimentat,
- Copia del DNI,
- Copia de la capçalera de l'última nòmina (o document de demandant d'ocupació en el cas d'aturats -DARDO-)

Es pot enviar al correu formacio3@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de les inscripcions és el 12/09/2018 (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

On es fa?

ACRA

C/Calàbria, 236-240 (local 1)

08029 Barcelona

Docents

sandra melendez

Sandra Melendez

Diplomada en infermeria. Màster en logopèdia. Docent en certificats de professionalitat de la branca sociosanitaria. Infermera al servei d’emergències mèdiques (SEM). Docent Mòdul 3: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions