(27.1) Primers auxilis, socorrisme i emergències. Nivell avançat (Sant Cugat del Vallès)

Expedient PT20230013. Convocatòria de formació transversal 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
07-05-2024
Finalització del curs
24-05-2024
Calendari
7, 8, 14, 16, 22 i 24 de Maig
Horari
De 15:00 a 20:00
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
Sant Cugat del Vallès (Consulteu els REQUISITS D'ACCÉS)
Places disponibles
30
Preu
0€
Documents

Contingut del curs

OBJECTIU GENERAL:

Identificar els riscos i col·lectius de persones més vulnerables als accidents per actuar preventivament en determinades circumstàncies, així com procedir diligentment davant d'accidents de múltiples víctimes i en emergències internacionals

 

RELACIÓ DE MÒDULS DE LA FORMACIÓ:

MODUL 1: Primers Auxilis (5 hores)

OBJECTIU
: Assistir a la reanimació cardiopulmonar, el suport vital bàsic, el trasllat d'accidentats i els primers auxilis en emergències..

  • CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
  • Classificació de Primers auxilis:

o   Suport vital bàsic adult.

o   Suport vital bàsic pediàtric.

o   Suport vital bàsic instrumentalitzat.

o   Posició lateral de seguretat adulta.

o   Posició lateral de seguretat pediàtrica.

o   Nocions ús desfibril·lador.

o   Obstrucció via aèria adult.

o   Obstrucció via aèria nens i nenes.

o   Obstrucció via aèria nadons.

o   Immobilització i mobilització víctima traumàtica.

o   Extracció de casc.

o   Primers auxilis en explosions.

o   Deshidratació.

o   Aixafada.

o   Amputació.

o   Politraumatismes.

o   Improvisació lliteres.

MODUL 2: Prevenció d’accidents (10 hores)

OBJECTIU:Prevenir accidents o situacions d'emergència vetllant per la seguretat dels altres, sobretot dels col·lectius considerats més vulnerables.

 

  • CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
  • Prevenció d'accidents:

o   Accidents domèstics.

o   Accidents de trànsit.

o   Accidents més grans.

o   Accidents al medi aquàtic.

o   Atenció de primers auxilis en persones grans.

o   Atenció de primers auxilis en nens.

o   Atenció de primers auxilis al medi aquàtic.

MODUL 3: Emergències (10 hores)

OBJECTIU:Adoptar les mesures de protecció adequades davant de situacions d'emergències i catàstrofes aplicant i interpretant el sistema de protecció civil de Catalunya.

  • CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:
  • Gestió de les Emergències:

o   Alberg provisional en emergències.

o   Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).

o   Catàstrofes i autoprotecció.

o   Accidents múltiples víctimes.

o   Prevenció de riscs laborals.

o   Sistema de protecció civil a Catalunya.

o   Emergències internacionals.

 

 

 

logo conforcat         

 

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General, Autònom o que están en situación d'ERTO.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada

 
Requisits d’accés: Certificat de professionalitat nivell 1, títol Professional Bàsic (FP Bàsica), títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent, Certificat de Professionalitat de nivell 2; haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà ó haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

* Aquesta és una formació de nivell 2, per la qual cosa és necessària la presentació de documentació acreditativa d'estudis abans mencionats. 

 

logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.