(26.2/A) Resolució de conflictes (Figueres)

Expedient PT20180031. Convocatòria de formació transversal 2018, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
06-05-2019
Finalització del curs
24-05-2019
Calendari
Del 6 al 24 de maig
Horari
de dilluns a divendres de 18 a 20h
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
FIGUERES
Places disponibles
0
Preu
0€
Documents
Resolució de conflictes 2018

Contingut del curs

Objectius:

Objectius generals:

- Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

-  Comprendre la naturalesa dels conflicte
-  Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios
-  Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflies
-  Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflics
-  Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
-  Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
-  Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més ient
-  Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

 

Continguts:

  1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
  1.1 La comunicació interpersonal
  1.2 Tipus de comunicacions
  1.3 La comunicació eficaç
  1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
  2. Resolució assertiva dels conflictes.
  2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
  2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
  2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
  2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
  2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
  3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
  3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
  3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
  3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
  3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
  3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
  3.6 Els diferents tipus de conflictes
  4. Metodologia per resoldre conflictes.
  4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
  4.2 La mediació i la negociació.
  4.3 Com arribar a acords favorables
  5. Els estils de negociació.
  5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
  5.2 Fases de la negociació:
  5.3 Preparació de la negociació
  5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
  5.5 Estudi del mitjà
  5.6 Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
  5.7 Planificació de la negociació
  5.8 Avaluació de la relació de forces La identitat global
  5.9 Els valors
  5.10 Els estatuts
  5.11 Els poders
  5.12 Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
  5.13 La banda de objectius
  5.14 Conducció de la negociació
  5.15 Discussió
  5.16 La informació en la negociació
  5.17 Problemes de forma
  5.18 Propostes

 

logo conforcat            logo sepe

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
  • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
  • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Com formalitzar la inscripció?

Un cop feta la preinscripció on-line, per formalitzar la inscripció és imprescindible la següent documentació:

  1. Annex 1 d’inscripció complimentat
  2. Copia del DNI o NIE
  3. Copia de la capçalera de l’última nòmina (si estàs en actiu)
    Copia del últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance)
    Copia del document de demanda d’ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)

La documentació es pot enviar al correu formacio2@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de la documentació és el 29/04/2019 (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

Docents

Pilar Berengué Segura

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona, ha realitzat estudis de postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica i cursat Educació Social, i amb formació i amplia experiència en formació especialitzada en el desenvolupament d’habilitats i competències de creixement personal i comunicatives, treball en equip i lideratge, planificació, gestió i avaluació de projectes, coordinació d’equips, Coaching transformacional i de supervisió d’equips i mediació. Ha impartit cursos com a Formadora en la Gestió del canvi, Assertivitat, Liderat, Gestió del temps i Gestió emocional i de l'estrès, entre d’altres. Ha treballat com a Assessora en diferents projectes de caràcter associacionista en l’Àmbit Sociocultural. Psicòloga clínica en l’àmbit privat.