(18.4/A) Resolució de conflictes (Tarragona)

Expedient PT20170023. Convocatòria de formació transversal 2017-2018 subvencionada a través del Consorci per la Formació Contínua, SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. Estan exclosos d'aquesta subvenció els treballadors de l'Administració Pública.

Inici del curs
08-10-2018
Finalització del curs
15-10-2018
Calendari
8, 9, 10, 11 i 15 d' octubre de 2018
Horari
15:00 a 21:00
Durada
30 hores
Modalitat
Presencial
On es fa?
TARRAGONA
Places disponibles
0
Preu
Gratuït
Documents
Resolució de conflictes 2018

Contingut del curs

Objectius generals:

- Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

-  Comprendre la naturalesa dels conflicte.

-  Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.

-   Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes.

-  Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.

-  Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.

-  Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.

-  Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.

-  Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Continguts:

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.

1.1 La comunicació interpersonal

1.2 Tipus de comunicacions

1.3 La comunicació eficaç

1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes

2. Resolució assertiva dels conflictes.

2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió

2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç

2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge

2.4 L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la

2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.

3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç

3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la

3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia

3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts

3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)

3.6 Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.

4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes

4.2 La mediació i la negociació

4.3 Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.

5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació

5.2 Fases de la negociació

5.3 Preparació de la negociació

5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions

5.5 Estudi del mitjà

5.6 Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals

5.7 Planificació de la negociació

5.8 Avaluació de la relació de forces. La identitat global

5.9 Els valors

5.10 Els estatuts

5.11 Els poders

5.12 Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar

5.13 La banda de objectius

5.14 Conducció de la negociació

5.15 Discussió

5.16 La informació en la negociació

5.17 Problemes de forma

5.18 Propostes

 

logo conforcat            logo sepe

Informació i requeriments

Per formalitzar la inscripció al curs és imprescindible la següent documentació:

- Annex d'inscripció complimentat,
- Copia del DNI,
- Copia de la capçalera de l'última nòmina (o document de demandant d'ocupació en el cas d'aturats -DARDO-)

Es pot enviar al correu formacio2@acra.cat o portar-la a les nostres oficines al c/Calàbria, 236-240 de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 o divendres de 11:00 a 13:00

La data límit per a l’admissió de la documentació és el 01/10/2018 (sempre i quan hi quedin places disponibles) i no s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

On es fa?

TARRAGONA
 
Residència terceda edat l' Onada 
Carrer Pont del Diable, 10
43007 Tarragona