Notícies

14 de juny de 2017

Llum verda a les assemblees d’ACRA

S’aproven els comptes de l’any passat, el pressupost d’enguany, així com la memòria de gestió. La sessió extraordinària va aprovar la renovació parcial de membres de la junta directiva

assemblea socis 2017 01

L’assemblea anual de socis d’ACRA va aprovar ahir per unanimitat els comptes del 2016 i el pressupost del 2017, els ingressos del qual ascendeixen a 1.199.778,62 € mentre que les despeses són de 1.196.254,23 €, amb el que es preveu un resultat positiu d’aquest exercici per un import de 3.524,39 €. Al llarg de l’assemblea ordinària es va aprovar la memòria de gestió social, amb un creixement positiu en número de socis, el compliment dels objectius de la junta directiva durant el 2016 i una participació del 94% dels socis a les activitats de l’associació. També es van autoritzar l’afiliació a l’Associació Europea de Directors i Proveïdors de Serveis d’Atenció de llarga durada per a persones grans (EDE) i a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), així com la modificació d’un punt dels estatuts.

Per altra banda, a l’assemblea extraordinària es van renovar els càrrecs directius, tal i com marquen els estatuts, mitjançant les candidatures presentades.

Al finalitzar les assemblees, l’economista Fernando Trias de Bes va protagonitzar una conferència respecte la gestió de la por a les organitzacions. Davant un públic format per càrrecs directius, Trias de Bes va exposar la necessitat de reduir la incertesa i les pors a les organitzacions per tal de poder prendre decisions més intel·ligents que beneficiïn a empresaris i treballadors.