ACRA

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya. Després d'una llarga trajectòria, ACRA s'ha consolidat com l’entitat de referència i de més rellevància al sector.

En constant creixement  

A ACRA agrupem entitats i empreses dedicades a prestar recursos assistencials a tot Catalunya, com residències assistides, centres de dia, centres sociosanitaris, hospitals de dia, habitatges tutelats, tuteles, ajuda a domicili, tecnologies de suport i cura o teleassistència.

Actualment comptem amb més de 400 socis, que representen més de 1.000 serveis i unes 41.000 places, i que donen treball a l’entorn de 41.000 persones de manera directa i més de 10.000 de manera indirecta. Els serveis de teleassistència i ajuda a domicili associats a ACRA atenen unes 170.000 persones.

La nostra missió

ACRA defensa els interessos generals de les empreses i entitats associades en diàleg amb les administracions i els representants de la societat civil, des del respecte per la diversitat del sector, promovent el benestar de la gent gran i la qualitat dels serveis prestats.

Objectius

  • Defensar els interessos legítims dels associats davant de tercers.
  • Donar suport als seus associats en l’assoliment d’una alta qualitat de serveis.
  • Facilitar recursos i serveis en benefici dels associats.
  • Promoure l’evolució positiva del sector.
  • Defensar i divulgar un model professionalizat d’assistència geriàtrica i gerontològica.