Borsa de treball

Treballador/a social

 

        Atenció social a domicili de les persones assistides a domicili.

 

  Supervisar la labor assistencial realitzada pel personal assistents en els domicilis i informar el/a Responsable de la Delegació.

 

      Supervisar l'assistència realitzada a les persones assistides i informar el/a Responsable de la Delegació.

 

        Vetllar per a donar una atenció personalitzada a cada persona/família assistida, de manera integral i integrada, centrada en la persona.

 

   Realitzar la visita a la persona a assistir, en domicili i en presència dels familiars de referència, a fi d'informar dels serveis de Asisted, així com del tipus d'atenció assistencial que ens defineix com a entitat social, solidària i sense ànim de lucre.

 

      Realitzar la Valoració Social de la persona a la qual es donarà l'assistència (Registre Valoració Social), a partir de l'observació, l'empatia, l'escolta activa i el respecte.

 

  Realitzar i concretar la Història de Vida de la persona ASSISTIDA (Registre Història de Vida), a partir de l'observació, l'empatia, l'escolta activa i el respecte.

 

        Realitzar una valoració sociosanitària de la persona dependent (Registre Bateria Test), que aportin informació i permetin perfilar a la persona i el tipus d'assistència requerida.

 

   Generar confiança a l'assistit i a la seva família, aportant i oferint solucions a cadascuna de les evidències i necessitats assistencials que es plantegin durant la visita al domicili (tècniques, perfil assistent/a, arquitectòniques,…).

 

   Entendre i concretar les necessitats plantejades pels /as propis/as assistits/as, així com pels seus propis familiars i interpretar-les, de tal manera que siguin plasmades de manera concisa i concreta en l'Informe Social a aportar(BBDD).

 

        Compartir (informe social en BBDD) amb els/as gestors/as de serveis tota la informació assistencial precisada en el servei, a fi que aquests/as puguin definir el servei assistencial en la planificació corresponent i la contrastin (si es requereix), amb el propi client.

 

        Compartir (informe social en BBDD) amb els/as gestors/as d'assistents/as tota la informació assistencial precisada en el servei, definint el perfil del/a assistent idoni, que faciliti l'elecció, per part dels gestors, de l'assistent. Permetent ajustar al màxim el/la cuidador/a a les necessitats detectades en l'assistit.

 

        Informar la persona assistida i als seus familiars responsables de la cartera de recursos propis i públics disponibles que permetin emplenar i assegurar la qualitat de l'assistència i de la pròpia persona assistida.

 

        Realitzar les presentacions de els/as assistents/as , a els/as assistits i /o als seus familiars de referència, bé amb antelació o en la data d'inici del servei (segons el/a propi/a client/a manifestin), a fi d'assegurar una bona percepció per part del client, generant i assegurant la confiança necessària en el servei i en l'entitat.

 

        Vetllar perquè en la presentació el/a assistent/a candidat/a conegui i compleixi totes les normes de presència i comportament requerides en els serveis (uniforme, equip de protecció, comportament/conducta en el domicili, etc).

 

   Realitzar el seguiment dels serveis (presencial o telefònicament) per a assegurar la qualitat d'aquests, la satisfacció, benestar i confiança dels assistits/familiars; així com de els/as propis assistents/as.

 

        Crear un vincle de confiança amb el client que afermi la seva fidelització a l'entitat.

 

 

Descripció de l'oferta

Categoria professional
Treballador/a social
Titulació requerida
Grau en Treball Social
Requisits del lloc de treball

·         Experiència 3 anys com treballador/a social, amb experiència de persones en situació de dependència, que hagi fet visites a domicili i valoracions en ABVD i ABVDI.

 

·         Experiència en la gestió de serveis socials o entitats soci-assistencials i/o sanitàries.

 

·         Títol de cicle de grau superior en Sector Social.

 

·         Formació de Grau de Treballador/a social.

 

·         Bilingüe Castellà-Català.

 

·         Valorable experiència en entitat d’àmbit social o fundació.

 

·         Coneixements e interès en el Sector social.

 

·  Persona amb habilitats per la utilització de eines informàtiques (BBDD, Excel, Word, ...)

 

Salari
25000
Places vacants
1
Població
Barcelona

Contracte

Tipus de contracte
Indefinit
Duració
Indefinido
Jornada
Completa
Horari
10h a 14h i de 15h a 19h

Comentaris

 Competències i valors

 

·         Competències: bona comunicació, bon tracte a les persones, resolució d’incidències, empatia, flexibilitat, adaptabilitat i que li agradi treball en equip.

 

·         Valors socials: Respecte, Bondat , Empatia i Qualitat del treball.

 

 

 

Què oferim?

 

·         Contracte laboral indefinit (amb 2 mesos de prova).

 

·         Jornada completa.

 

·         Horari: de 10h a 14h i de 15h a 19h de dilluns a divendres.

 

·         Salari mensual brut 25.000€ (revisable als 6 mesos).