Implantació

La implantació d’una eina que millora la qualitat de l’atenció a les persones que atenem, parteix sempre d'un anàlisi previ de la realitat i singularitat de cada organització i centre i es pren com a referent la seva filosofia d'atenció.

Per tant, la formació es proposa de forma ordenada, coherent i assolible als objectius i principis de l'atenció de cada centre, i s’introdueixen els conceptes de l’atenció centrada a la persona per tal d’implementar les accions previstes en les actituds i les habilitats de totes les persones treballadores i les que formen part de la seva comunitat de vida.

Implantació per a la reducció de subjeccions. Norma libera ger

En el cas de l’eliminació de subjeccions, es treballa amb la metodologia de la Norma Libera-ger que permet una implantació certificada, i la possibilitat d’aconseguir la validació com a centre lliure de contencions.

Implantació Libera-ger 

FormacióHoresDestinataris
Presentació i sensibilització no subjeccions I 5 Equip Líder
Recollida de dades diagnòstic I 3 Equip Líder 
Presentació i Sensibilització no subjecions II + algun cas pràctic 5 Equip Líder 
Formació organització I (grup 1) 3 Tota la organització (especialment auxiliars) 
Formació organització I (grup 2) 4 Equip Líder 
Associats col·laboradors 3  
Equips d'alt rendiment 4  
Formació organització II (grup 1) 3  
Formació equip líder 4  
Protocol de caigudes i no caigudes I 4  
Assessorament en casos pràctics II 4  
Formació organització II (grup 2) 3  
Lliurament diagnòstic 4 Equip Líder
Protocol de caigudes i no caigudes II 4 Equip Líder
Assessorament en casos pràctics I 4 Equip Líder
Famílies 3 Famílies
Assessorament 1 4 Equip Líder
Assessorament 2 4 Equip Líder
Assessorament 3 4 Equip Líder
Auditoria i certificació fase I 4 Equipo Líder
Redacció d'actes i informes (diagnòstic, casos pràctics, ...) 24  
Assessorament on line (mail o videoconferència) i telefònic Sense límit