Històric 2015

Jornada ACP

La jornada ACP que us presentem busca una visió global a una nova manera d'entendre i cuidar les persones grans, una mirada conjunta amb la participació d'experts i professionals que, mitjançant les seves experiències, possibilitaran el contrast de metodologies d'èxit i una reflexió àmplia al voltant de l'ACP.

Més informació

Jornada per a la millora de la gestió dels recursos humans

Sessió informativa amb els socis per explicar tot allò relacionat amb els recursos humans (RRHH): com millorar en la seva gestió, reflexionar sobre els nous rols en la funció de RRHH, com donar suport eficaç a les polítiques de RRHH, com demostrar l'eficiència i l'eficàcia: pressupostos i indicadors de l'administració de personal, com incrementar l'eficiència i l'eficàcia: les noves tecnologies i l'administració de personal, si cal plantejar l’externalització o no serveis d'administració de personal. Exemples pràctics de simplificació de processos en el departament de RRHH.

Més informació

 

Decret 205/2015

Sessió informativa amb els socis per explicar el contingut i les novetats del nou Decret 205/2015 del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials per mitjà del qual s’actualitzen les condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els centres de dia i les residències per a gent gran.

Més informació

 

Acords de sostenibilitat per enfortir el sector de la dependència

Sessió informativa amb els socis per explicar els acords de sostenibilitat que hem firmat recentment amb el Departament de Benestar Social i Família.

Més informació

 

Serveis Socials: mirant al futur

Cap a un enfocament comunitari, tecnològic i intergeneracional. A càrrec del consultor social Fernando Fantova.

Més informació

 

Sentència Audiència Nacional compensació de festius

Informar de la sentència i com elaborar els calendaris laborals del personal d’acord amb aquesta resolució judicial i el conveni corresponent.

Més informació

 

Drets derivats de la maternitat

Prestació de risc de l'embaràs i maternitat. Reduccions de jornada per cura de fill i lactància. Acomiadaments nuls

Més informació

 

Règim disciplinari

Graduació de les faltes. Obertures d'expedients disciplinaris. Acomiadaments disciplinaris. Com confeccionar correctament tota la documentació. Informació als representants dels treballadors.

Més informació

 

Jornada Plans d'Autoprotecció

Presentem el nou Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut de les mesures després de les aportacions i de la pràctica de tots els agents.

Més informació

 

Plenari ACRA

Una jornada informativa i de debat dirigida als socis amb aquells temes de màxima actualitat i que afecten el sector de la dependència.

Més informació

 

Novetats 2015: la reforma fiscal

Sessió informativa dirigida als socis per explicar les novetats fiscals del 2015. Els continguts, adreçats a directors i responsables de centres, es basen en la imposició societària i la imposició personal, concretades en els impostos i tributs vigents.

Més informació

 

Tastet de formació

La formació és essencial per aconseguir la millora contínua en les organitzacions i des d’ACRA us acompanyem a programar les vostres activitats anuals. Us convidem a tastar la formació del catàleg d’aquest any.

Més informació

 

IV conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya

Informem de les principals novetats d'un document estratègic del sector: aplicació del conveni i horari, jornada laboral i hores, retribucions, incapacitat i accidents, permisos i assumptes propis.

Més informació

Coordinació de Jornades

Humbelina Aranda

Icona telèfon

93 414 75 52