Decàleg de bones pràctiques

Decàleg d'ACRA: per a una millor atenció a les persones grans

Des d’ACRA, i des de les entitats i empreses associades, som conscients de la importància de les pràctiques i el treball que realitzem diàriament als nostres centres i empreses per arribar, dia a dia, a oferir una millor atenció a les persones. Per això volem anar un pas més enllà de les normes establertes i els processos i procediments professionals i ens hem compromès amb aquest decàleg de bones pràctiques. 

Qui s’obliga voluntàriament a subscriure aquest codi

Totes les entitats i empreses de recursos assistencials per a gent gran a Catalunya integrades a ACRA: entitats d’assistència domiciliària, centres de dia, residències, pisos tutelats, centres sociosanitaris i centres de salut mental que promouen el benestar i la qualitat d’assistència i de vida de les persones grans.

A què ens comprometem

Volem anar més enllà de la simple prestació de serveis cap a les persones. Per això, amb un esperit constructiu, volem treballar amb les administracions i la resta d’agents socials per propiciar les propostes de canvi que beneficiïn les persones grans.

Les organitzacions que formem part d’ACRA ens comprometem amb el compliment, la millora i la màxima difusió del següent codi deontològic:

  1. 1Conscients de la responsabilitat: la família diposita la seva confiança en nosaltres per tal que tinguem cura de la seva gent gran. El nostre objectiu és cobrir, sempre que sigui possible, qualsevol necessitat de la persona, física, psíquica o emocional.
  2. 2Fer pròpies les inquietuds i necessitats dels nostres usuaris i les seves famílies.
  3. 3Contribuir a l’educació, prevenció, dietes adients, i la millora i promoció d’hàbits que comporti un estil de vida saludable.
  4. 4Promoure l’autonomia de les persones, no solament amb caràcter físic, sinó també emocional, potenciant la presa de decisions per ells mateixos, per petites que puguin semblar.
  5. 5Defensar, potenciar i promocionar la unió familiar, la cohesió i manteniment dels lligams. Compromís per a l’atenció de la gent gran, per a la millora del seu nivell de vida i per a la descàrrega familiar que suposa fer-se càrrec de totes les seves necessitats.
  6. 6Crear un entorn agradable i estimulant per al benestar i confort de les nostres persones grans i que sigui respectuós amb el medi ambient.
  7. 7Donar qualitat en l’assistència i millorar-la contínuament, mitjançant una avaluació continuada i personalitzada i la utilització, com a metodologia, del treball interdisciplinar, tenint en compte que la persona és única i s’ha de tractar com a tal.
  8. 8Tenir cura del nostre personal amb la contractació adient i la formació permanent que possibiliti la motivació i implicació necessàries per a un treball que requereix qualitats humanes elevades.
  9. 9Formar a nivell professional en tots els àmbits del servei i a contribuir en la investigació en l’àmbit de la geriatria i gerontologia, essent com som font de recursos per als investigadors.
  10. 10Col·laborar amb totes les organitzacions públiques i privades per tal d’optimitzar els recursos de la xarxa social i sanitària.