Qui pot ser soci d'ACRA

Totes les empreses, fundacions i associacions dedicades a l'atenció de la gent gran mitjançant qualsevol dels serveis possibles:

  • Residències assistides
  • Llars residencials
  • Centres de dia
  • Atenció domiciliària
  • Teleassistència domiciliària
  • Centres sociosanitaris
  • Habitatges tutelats
  • Tuteles

Així com aquelles persones o entitats de caràcter no assistencial (siguin o no fundacions) que tinguin interessos comuns amb l'objecte i les finalitats d'ACRA.

Les quotes d'associat per a l'any 2017 són les següents, en funció del tipus d'empresa:

 

Tipus d’empresa:Quota
Assistència a domicili 24,89 € / mes
Centre de dia i Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'àmbit rural 41,53 € / mes
Residència fins a 60 places 54,11 € / mes
Residència entre 61 i 100 places 91,35 € / mes
Residència de més de 100 places i empreses amb més d’un centre
(sempre i quan l’empresa tingui el mateix NIF en els diferents centres)
137,08 € / mes
Associats col·laboradors 667,60 € / any

 

Per altres serveis, consulteu-nos