Notícies

4 d'abril de 2018

Presentem el model ”Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials”

El nou projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, que compta amb la participació d’ACRA, aposta perquè el metge de la residència formi part de l’equip d’atenció primària, i per una atenció farmacèutica centrada en la persona

model atencio sanitaria integrada 2018 01
Model de farmàcia

Un altre dels punts on és especialment necessària la integració sanitària té a veure amb el model de farmàcia. Es vol passar d'un model basat en el medicament a un model d'atenció farmacèutica centrada en la persona. Hi ha consens en determinar que el model de farmàcia no pot anar deslligat del model assistencial. En aquest sentit, es proposa que a més de dispensar, el farmacèutic també doni suport als professionals i generi nou coneixement útil per a activitats clíniques i assistencials.

Molt bona acollida avui de la presentació del model ”Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials”, que ha comptat amb la participació del Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com ACRA, que ha participat de forma activa en aquest projecte.

La proposta del nou model s’ha realitzat en el marc del Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) amb la participació de federacions i patronals amb un objectiu molt clar: garantir un model d’atenció sanitària integrada que respongui a uns principis de proximitat, continuïtat assistencial, qualitat, equitat i seguretat.

El Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat en Departament de Salut, Sebastià Santaeugènia, ha exposat un model que aposta per una única figura mèdica, és a dir, que el metge de la residència formi part de l'equip d'atenció primària. Es preveu, per tant, un nou circuit assistencial on l'equip de la residència (metge i infermera) s'erigeixin com els professionals assistencials de referència de la persona, i que no es realitzin derivació hospitalària si no és necessària, i prioritzar derivacions a sociosanitaris.

La jornada, presentada en exclusiva als socis a la nova seu d’ACRA, també ha comptat amb la participació de la Subdirectora General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Mònica Ribas, i de la Presidenta d’ACRA, Cinta Pascual, que ha demanat que “es garanteixi la qualitat del servei, i més quan el 82% dels usuaris es troben en una situació d’alta complexitat, amb patologies cròniques”. Els socis d’ACRA han pogut formular preguntes als ponents en relació al projecte, que actualment es troba en fase de revisió i consens