Observatori de la cooperació públicoprivada

En el marc del Programa PARTNERS de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, conjuntament amb l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), es va presentar el passat 26 de gener de 2016 la segona edició de l’Observatori de la Cooperació Publicoprivada en l’Atenció a la Dependència.

En aquesta segona edició, dues experiències materialitzen el potencial de la cooperació publicoprivada a l’hora d’aportar millores i oportunitats al sector de l’atenció a la dependència, donant resposta a les necessitats socials de la gent gran i de les seves famílies.

D’una banda, el cas de la residència L’Onada de Deltebre protagonitzat per l’empresa Onada Serveis i l’Ajuntament de Deltebre. D’altra banda, la creació i la implantació d’una aplicació per millorar la comunicació entre el personal cuidador del centre residencial La Torrassa i les famílies dels residents, protagonitzat per l’empresa Smart Technologies Development i la Universitat Politècnica de Catalunya.

La cooperació publicoprivada en dependència

La cooperació publicoprivada és una eina clau de les polítiques públiques i privades que donen suport a l’activitat econòmica i social. Sobretot des de l'entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, les polítiques públiques en els serveis assistencials no en són una excepció i incorporen massivament aquest tipus de cooperació.

Per què?

ACRA i el Programa Partners de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE organitzen l'Observatori de la Cooperació Publicoprivada en l'Atenció a la Dependència (OCPPA) amb l’objectiu de cercar i seleccionar aquelles experiències d’especial interès en l’àmbit de la cooperació entre el sector públic i el sector privat que hagin assolit els resultats previstos pels programes de política pública en què s’emmarquen.

Aquesta és una iniciativa que busca reconèixer aquells projectes que han sabut combinar un benefici social amb uns elevats graus de compliment d’eficàcia, eficiència i innovació.