Notícies

7 de juny de 2018

Nova etapa

Afrontar el sobreenvelliment, millors condicions laborals als treballadors, reducció de la llista d’espera i una integració coherent de l’atenció sanitària en els recursos assistencials són demandes de sector, realistes, urgents i necessàries, d’ampli abast

Logo ACRA amb marges (JPEG)

Ja tenim nou Govern. Era necessari comptar amb un executiu que assumís els molts reptes de present i de futur que el país necessita i, per tant, ens satisfà el retorn a una certa normalitat institucional. Des d’aquesta perspectiva i amb tota la humilitat, ACRA desitja els màxims encerts als nous responsables polítics de l’atenció social i sanitària de la Generalitat de Catalunya: per una banda, el conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; de l’altra, la consellera del Departament de Salut, Alba Vergés.

Ens hem referit als reptes de país i és evident que l’atenció a la dependència s’ha de convertir en un pilar estratègic de la nostra societat. Hem de sortir de la invisibilitat i afrontar el sobreenvelliment amb més recursos per tal que aquesta sigui una etapa que tothom pugui viure en plenitud. Segons un estudi d’ACRA i la Universitat Pompeu Fabra, al 2051 hi haurà un increment del 155% de persones amb 85 anys o més, moltes de les quals es trobaran en una situació de dependència.

Per tant, mirada llarga, però sense desatendre aquells afers immediats que hem d’afrontar després de mesos d’inacció política. Des d’una perspectiva d’atenció a la dependència, en primer lloc és urgent i inajornable millorar les condicions laborals dels treballadors. Ho diem com a patronal majoritària del sector a Catalunya: estem disposats a construir un espai de col·laboració i entesa entre patronals, sindicats i administració per trobar una sortida viable a una demanda que cada dia que no és atesa resta competitivitat al sector. L’escassetat de professionals va en augment, i es fa urgent popularitzar el sector mitjançant accions a curt i mig termini que facin atractiva l’atenció a la gent gran com a sortida professional.

En segon lloc, hem de reduir les llistes d’espera per accedir a una plaça pública a residències i centres de dia. Més enllà de xifres concretes tenim ara una gran oportunitat de posar-hi remei gràcies a la recent equiparació de l’IVA de les PEVS del 10 al 4% aprovada en els pressupostos generals (iniciativa promoguda per moltes organitzacions, entre les quals s’hi troba ACRA), una mesura que comporta una reducció del 6% de la tarifa que els usuaris abonen mensualment als centres. Si a això li suméssim un increment progressiu de la Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS), de forma especial en el grau II, estem segurs que s’obriria un escenari de reducció de la llista d’espera, precisament una de les prioritats estratègiques de l’anterior Govern.

I per últim, però no menys important, hi ha la coordinació amb el Departament de Salut. L’atenció sanitària a residències i centres de dia és un dret de les persones usuàries i es fa necessària una coordinació assistencial i de salut que situï la persona en el centre de l’atenció. Des d’ACRA darrerament hem participat en el «Model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran», iniciativa impulsada pel PIAISS. Creiem fermament que la integració ha de ser una realitat durant aquesta legislatura que ara comença.

En resum, millors condicions laborals, reducció de la llista d’espera i una integració coherent de l’atenció sanitària en els recursos assistencials. Són demandes de sector, realistes, urgents i necessàries, d’ampli abast i que tenen per objectiu fer una atenció a la dependència i a la gent gran amb més qualitat i innovació, més equitativa i sostenible, perdurable en el temps. Des d’ACRA ja hem sol·licitat formalment una reunió institucional amb els respectius consellers per exposar amb més detall les mateixes demandes que acabem d’enumerar.

Comença una nova etapa i esperem que estigui presidida per la màxima entesa i col·laboració. Des d’ACRA treballarem amb il·lusió i responsabilitat per seguir representant els interessos generals dels socis i influir en el model social d’atenció al ciutadà. Només així estarem en condicions de promoure el benestar de l’adult gran i la qualitat dels serveis prestats. Obrim una nova etapa.

 

Cinta Pascual
Presidenta

Montse Llopis
Directora General