Llistat de projectes

Compartint taula

Amb aquesta campanya de responsabilitat social corporativa iniciada al 2013, els socis d’ACRA ofereixen àpats diaris gratuïts a persones grans amb dificultats econòmiques o que estan soles. El nostre objectiu és que 1.000 persones grans se’n beneficiïn cada dia.

Més informació

 

Barcelona més sostenible

ACRA s’ha adherit al programa Barcelona Comerç + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La participació d'ACRA en aquest programa consisteix en elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del sector amb una proposta d’actuacions que impliquin els socis de la ciutat i acompanyar-los en l’execució.

Més informació

 

Contractació d'aturats de llarga durada

ACRA, el Departament d'Empresa i Ocupació i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya impulsen la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec.

Més informació

Fem ocupació per a joves

ACRA, juntament amb la patronal Foment del Treball, participa en el programa del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) Fem Ocupació per a Joves, que dóna una subvenció a les empreses al contractar joves menors de 30 anys amb estudis d’ESO que volen desenvolupar la seva carrera professional en el nostre sector.

Més informació

Gent Gran Gent Artista

Per dinamitzar les activitats que els residents i usuaris fan als centres dels socis d’ACRA, des del 2001 organitzem el concurs de postals de Nadal Gent Gran Gent Artista.

Més informació

Missions empresarials

Les missions empresarials d'ACRA serveixen per conèixer noves organitzacions, estructures, serveis i formes de treballar en l'àmbit de la dependència. Des del 2006 a Canadà fins aquest 2015 ja són moltes les missions que han dut la gent d'ACRA arreu del món amb una voluntat clara d'aprenentatge i d'innovació.

Més informació

Missions empresarials a casa nostra

Vols compartir amb altres socis d’ACRA els teus coneixements? Els procediments que utilitzes? Les singularitats del teu centre? Vols visitar altres serveis assistencials? Vols fer networking amb altres socis d’ACRA? Fa deu anys que ACRA organitza missions empresarials arreu del món per veure com treballa el sector, i des del 2014 hem implantat el projecte a Catalunya, visitant centres associats que hagin aconseguit millores en l’atenció, la gestió, els procediments i/o qualsevol altre àmbit en què la qualitat i la innovació protagonitzin la vida diària de cada servei.

Més informació

Observatori de la col·laboració públicoprivada

ACRA i el Programa Partners de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE van engegar el 2013 una iniciativa que té per objectiu analitzar i valorar aquells projectes publicoprivats en l'atenció a la dependència. Aquest projecte reconeix les experiències que han sabut combinar un benefici social amb uns elevats graus de compliment d’eficàcia, eficiència i innovació.

Més informació

Programa REMI

El programa REMI pretén contribuir a la prevenció del deteriorament cognitiu en persones grans amb dependència, així com a la reducció dels símptomes en aquelles que ja el tenen. El seu disseny, basat en la Teràpia de Reminiscència, ha estat una iniciativa de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) participa com a soci col·laborador del seu pla de desenvolupament i difusió a Catalunya.

Més informació

Benchmarking

Obtenir dades fiables del sector que ens permetin analitzar i planificar estratègicament és un dels reptes d’ACRA. Per aconseguir-ho, amb la col·laboració dels socis d’ACRA, hem iniciat un projecte de benchmarking amb el que guanyarà el sector, ACRA i, sobretot, els nostres socis.

Estades temporals del programa Respir

Amb l’Ajuntament de Barcelona col·laborem per ampliar el nombre de places privades que participen al programa Respir, oferint-les a famílies cuidadores d’una persona major de 65 anys en situació de dependència.

Ingressos d'urgència del programa SAUV

Col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona en el programa SAUV per ampliar el nombre de places privades residencials que presten aquest servei d’acolliment temporal per a persones grans en situació d’urgència social.

Subvenció IRPF

Tramitem a les entitats sense ànim de lucre sòcies d’ACRA les subvencions de l’IRPF. Des del 2002, més d’una trentena d’entitats se n’han beneficiat i han obtingut ajudes econòmiques per a desenvolupar projectes assistencials, d’obres o de compra de mobiliari i equipament.

Més informació

"30 PLUS"

ACRA participa en el programa 30 PLUS del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinat, per una banda, a donar suport a les empreses en la contractació de majors de 30 anys (subvencionant-ne gran part del contracte), i per l’altra, a afavorir la seva inserció laboral mitjançant un programa de formació i experiència professional per desenvolupar la seva trajectòria professional dins del sector de la dependència. 

Més informació