Notícies

8 de juny de 2018

La meitat dels casos de derivacions hospitalàries dels centres residencials estan relacionats amb una patologia cardiorespiratòria

ACRA presenta l’estudi “Urgències mèdiques”, realitzat entre un miler d’usuaris de 26 centres assistencials d’arreu de Catalunya 

Les situacions de salut que fan que una persona en una residència requereixi atenció dels dispositius assistencials d’urgències és un tema fins ara inexplorat atès que els pocs estudis que existeixen fan referència a població no institucionalitzada

presentacio estudi urgencies mediques 2018 01

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha presentat avui l’estudi “Urgències mèdiques”, que analitza i identifica les característiques de procés de derivacions hospitalàries en situacions que requereixin atenció sanitària urgent. L’estudi, realitzat a un miler d’usuaris de vint-i-sis centres associats d’ACRA, revela que pràcticament la meitat dels casos de derivacions hospitalàries dels centres residencials estan relacionats amb una patologia cardiorespiratòria.

"L’estudi ens demostra que, en la majoria de casos, es tracta de descompensacions agudes de patologia cardiovascular prèvia”, explica el Dr. Toni Andreu, coordinador de l’estudi. Aquest mateix grup és l’afectat per infeccions respiratòries estacionals i, particularment, la grip. Les altres patologies que requereixen de derivació són els traumatismes, els problemes neurològics, els problemes digestius, els problemes vasculars i els problemes del tracte urinari, entre d’altres. Andreu ha posat èmfasi també en el fet que aquest estudi aporti coneixement i dades en un tema fins ara inexplorat, i és que els pocs estudis que existeixen de situacions de salut que requereixen atenció d’urgències fan referència a població no institucionalitzada.

L’estudi, que té el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, exposa dades fins ara desconegudes i que revelen la bona actuació preventiva del personal dels centres. La decisió de derivar un resident a un centre d’atenció d’urgències es pren en un 82% dels casos pel personal propi de la residència. En aquest sentit, el 52% de les derivacions requereixen un ingrés hospitalari, el que indica que els mecanismes de presa de decisió s’utilitzen correctament.

Des d’ACRA s’ha posat un èmfasi especial en la necessitat de desenvolupar un instrument que permeti monitoritzar els indicadors de salut en centres residencials, i així disposar d’informació validada i contrastada respecte aspectes específics de qualitat de vida per a les persones grans institucionalitzades. En aquest sentit, s’han posat com a exemples aquells mecanismes i estratègies (tipus la Central de Resultats a Catalunya) que proporcionen informació fiable i contrastada, i que els agents planificadors utilitzen de manera habitual en els seus processos de presa de decisió.