Notícies

23 de febrer de 2018

La institucionalització en els centres residencials redueix el consum de fàrmacs entre les persones grans

Un estudi d’ACRA determina que una pauta farmacològica ajustada a les necessitats dels usuaris, unida a una millor nutrició i hàbits de vida, fa possible disminuir en un 6% el nombre de persones que pren la medicació

presentacio estudi consum farmacs 2018 01
Cap a una central de resultats?

Des d’ACRA s’ha posat un èmfasi especial en la necessitat de desenvolupar un instrument que permeti monitoritzar els indicadors de salut en centres residencials, i així disposar d’informació validada i contrastada respecte aspectes específics de qualitat de vida per a les persones grans institucionalitzades. En aquest sentit, s’han posat com a exemples aquells mecanismes i estratègies (tipus la Central de Resultats a Catalunya) que proporcionen informació fiable i contrastada, i que els agents planificadors utilitzen de manera habitual en els seus processos de presa de decisió.

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha presentat avui l’estudi “Consum de fàrmacs entre la població geriàtrica”, que ha analitzat l’impacte de la institucionalització en els centres residencials sobre el perfil de consum de medicaments que prenen els usuaris. L’estudi, realitzat a un miler d’usuaris de vint-i-un centres associats d’ACRA, ha determinat que al cap d’un any d’institucionalització hi ha una reducció mitjana del 6,2% de persones que consumeixen un medicament específic entre tots els fàrmacs estudiats i, en conseqüència, un manteniment de la qualitat de vida dels usuaris.

"Hem pogut determinar que la reducció es concentra fonamentalment en aquells fàrmacs relacionats amb patologies en què els hàbits de vida saludables tenen un paper fonamental", ha explicat el Dr. Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA i coordinador de l’estudi, el més extens de les seves característiques realitzat al món. La disminució de consum en aquests casos apunta al paper positiu de la institucionalització en el control i la millora dels hàbits nutricionals de la gent gran, afavorint un control més precís del seu consum de fàrmacs i, per tant, de la seva salut.

L’estudi, que té el suport del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, s’ha dividit en dues parts: una primera per estudiar el consum de medicaments (dosi i número diari de fàrmacs) dels participants abans de la institucionalització, i una segona part al cap de sis i de dotze mesos després de produir-se l’ingrés. S’han estudiat quaranta-un fàrmacs agrupats en deu grups terapèutics, que representen una àmplia mostra dels medicaments més habituals entre les persones grans. Finalment, s’ha pogut establir un descens en la dosi i el número diari de fàrmacs com a producte de la institucionalització.

El fenomen de la polimedicació és una realitat emergent i relativament poc estudiada entre la gent gran, i està íntimament relacionat amb dos fenòmens de salut preocupants: la medicació inapropiada o innecessària. Com a mínim, un 70% de la gent de més de 65 anys consumeix un fàrmac i un 20%, més de tres. Els fàrmacs tenen un benefici en el control de nombrosos problemes de salut de la gent gran, però la polimedicació, entesa com un consum mínim de tres o quatre fàrmacs de forma habitual, representa un factor de risc que cal considerar seriosament atès que pot ser una causa de iatrogènia.

Per altra banda, resulta evident, si bé difícilment quantificable de forma rigorosa, que aquesta disminució en el consum de medicaments té un impacte positiu i directe sobre la despesa farmacèutica en aquest sector de població.