Notícies

27 d'abril de 2018

Informe de participació dels socis d'ACRA 2017

Presentem les dades anuals relatives a jornades, formació, codi tipus, IRPF, Gent Gran Gent Artista, XARXAgran, consultes, borsa de treball i missions empresarials, entre d'altres activitats i serveis

informe participacio socis 2017 03

L'anàlisi d’aquestes dades ens permet establir millores en tot allò que fem, potenciar el que els socis consideren que té més interès i prendre decisions estratègiques per seguir-nos mantenint com una organització útil i representativa dels interessos de tots els socis.

Entre les moltes dades disponibles que hi ha a l'informe, volem destacar que el 93% de les entitats ha participat, com a mínim, en una de les activitats o ha utilitzat un servei d'ACRA al llarg de l'any.

Per altra banda, les hores de formació s'han incrementat un 27% respecte el 2016 gràcies a noves accions formatives realitzades conjuntament amb el consorci de formació contínua.