Grups de Treball

ACRA coordina diversos grups de treball específics entre socis que promouen la millora de la qualitat i la innovació del sector. Aquests grups de treball estan oberts a tots els socis d'ACRA que vulguin formar-ne part. Des d'aquí us encoratgem a participar-hi!

 

Grup ACRA Centre de dia autònom 

Treballa en el nou model català de centre de dia autònom.

Més informació

 

Grup ACRA Residències de menys de 25 places

Comparteix informació, coneixements, ajuda mútua... El grup de residències de menys de 25 places és un dels més actius d'ACRA i es troba periòdicament per tractar temes d'interès per a tots els membres del grup.

Més informació

 

Grup ACRA SAD

Al 2015 s'ha signat el IV Conveni Col·lectiu Estatutari d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya.

Més informació

 

Grup ACRA Treball contractació pública

Busca un impuls de la millora de la contractació pública de serveis d'atenció a les persones. Actualment treballa en l'elaboració d'un codi de bones pràctiques en la contractació pública del Servei d'Atenció a les Persones (SAP).

Més informació

 

Grup ACRA Treball de tuteles

Proposa un treball conjunt entre socis d'ACRA, atès que la possibilitat d'establir sinèrgies entre entitats tutelars i serveis assistencials és molt elevada.

Més informació

Inscripcions als Grups de Treball

Humbelina Aranda

Icona telèfon

93 414 75 52