Notícies

19 de juliol de 2018

Desbloquejada la negociació col·lectiva de l’àmbit de la dependència

Es firma el VII Conveni estatal, a més d’acordar-se la constitució de la mesa negociadora del VIII Conveni, en la qual estarà inclosa ACRA com a membre de CEAPs, patronal majoritària del sector

Patronals i sindicats van arribar ahir a un acord per desbloquejar la negociació col·lectiva del sector de la dependència mitjançant la signatura del VII Conveni Marc Estatal, per una banda, i el procediment de la constitució de la mesa negociadora del VIII Conveni Marc Estatal, per l’altra, que comptarà amb la presència d’ACRA integrada com a membre de CEAPs, patronal majoritària del sector.

El VII Conveni s’ha subscrit sense la presència de CEAPs, que no formava part del procés negociador, i estarà vigent a partir d’ara i fins al 31 de desembre de 2018. Aquest conveni és idèntic al que hi havia fins ara, és a dir, igual que el VI Conveni, tot i que incorpora un clàusula de denúncia immediata i automàtica per iniciar la constitució de la mesa negociadora del vuitè conveni, així com alguns acords assolits en comissió paritària, SIMA, sentències fermes i altres acords que s’afegiran al text actual. Des d’ACRA analitzarem totes aquestes novetats incloses en el VII Conveni i les farem arribar als nostres associats per tal que puguin tenir-les en compte en la seva activitat diària.

L’altre gran acord de la mediació correspon a l’acord de constitució i de repartiment de la representativitat del VIII Conveni Marc Estatal. La composició de la Mesa, amb 15 membres per part empresarial i 15 per part sindical, ha quedat de la següent forma:

- Per la part empresarial, a CEAPs (ACRA s’inclou dins CEAPs) li corresponen 5 membres, a LARES 2 membres, i els 8 membres restants es reparteixen mancomunadament entre AESTE, ASADE i FED, susceptibles d’individualització.

- Per la part sindical, CCOO ostenta 7 membres (49,55% de representativitat), UGT altres 7 membres (49,55% de representativitat), i el sindicat CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIGA) 1 membre (0,90% de representativitat)