Notícies

21 de setembre de 2017

COMUNICAT

Comunicat Conjunt de l'Associació Catalana d’Entitats de Salut, Associació Catalana de Recursos Assistencials, Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, Consorci de Salut i Social de Catalunya, La Unió Catalana d’Hospitals i la Unió de Petites i Mitjanes Residències

Davant dels fets dels darrers dies i, d’una forma especial, dels esdevinguts ahir en relació amb la situació política que es viu a Catalunya, les organitzacions sotasignades donem ple suport a la defensa de la democràcia, de les llibertats, i de les institucions que ens representen.

Per tot això, expressem públicament el nostre suport al Govern de la Generalitat i a totes les persones, entitats i institucions que treballen per garantir aquests drets.

Les entitats sotasignades, des del màxim respecte a la pluralitat del seu conjunt d’associats, continuarem fent costat a la voluntat de la majoria del poble de Catalunya, expressada sempre d’una manera cívica, pacífica i exemplar.

Barcelona, 21 de setembre de 2017